Informatiebijeenkomsten in april over onderzoek OV

21-03-2024 914 keer bekeken

Denk mee over de toekomst van het Utrechts OV! U Ned – een samenwerking van Rijk, provincie en gemeenten – is weer een stap verder in het onderzoek naar hoe we bereikbaarheid van de regio Utrecht kunnen verbeteren.

In dit grote onderzoek kijken we stap voor stap wat hiervoor goede oplossingen zijn. Eerder informeerden we je over de onderzoeksopzet met daarin de mogelijke oplossingen en te onderzoeken effecten. Dit deel van het onderzoek is nu grotendeels afgerond en daarom willen we graag met je de eerste effecten per mogelijke oplossing delen. Denk hierbij aan de mogelijke impact op de omgeving bij de aanleg van een nieuwe OV-lijn. Hiervoor organiseert U Ned een drietal informatiebijeenkomsten voor inwoners, reizigers en geïnteresseerden. Je bent van harte welkom op één van de bijeenkomsten:

> 3 april, 17.30-20.30 uur, Space to Create, Stationsplein 90, Utrecht

> 9 april, 17.30-20.30 uur, Petanquevereniging Nieuwegein, Galecopperzoom 1, Nieuwegein

> 18 april, 17.30-20.30 uur, Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, Utrecht

De inhoud van deze bijeenkomsten is hetzelfde. Door de locaties te spreiden, bieden we je zo dichtbij mogelijk de gelegenheid om langs te komen. Verschil is wel dat in Nieuwegein ook medewerkers van de gemeente aanwezig zijn om je te woord te staan. Vooraf aanmelden is niet nodig. Je kunt tussen 17.30 en 20.30 uur binnenlopen.

Waarom dit onderzoek?
De regio Utrecht groeit. Er worden veel huizen gebouwd en er komen meer banen. Daarom werken we aan de bereikbaarheid van die nieuwe woon- en werklocaties. Een paar jaar geleden is U Ned begonnen met een onderzoek ‘OV en Wonen’ naar wat er nodig is om de bereikbaarheid te verbeteren. We onderzoeken:

  • Een nieuwe (deels ondergrondse) tramverbinding, de Merwedelijn, voor onder andere het bereikbaar maken van het nieuwe woon- en werkgebied in de Merwedekanaalzone en de A12 zone.
  • Of de tramlijn langs Kanaleneiland verlegd kan worden naar Papendorp, de Papendorplijn.
  • Hoe de bestaande Tramlijn 22 vaker kan rijden in de spits voor de grote reizigersgroepen van en naar Utrecht Science Park.  
  • De aanleg van een mogelijke tweede busbaan op het Utrecht Science Park zodat de bussen (en trams) elkaar op de Heidelberglaan minder in de weg zitten. 
  • Doorstromingsmaatregelen voor de Waterlinieweg om te kijken hoe we bussen sneller en makkelijker kunnen laten doorrijden.

Er is veel onderzoek en informatie nodig om uiteindelijk de goede keuzes te maken. We hebben nu informatie over de impact van bijvoorbeeld de Merwedelijn. Welke kansen gevolgen heeft deze mogelijke nieuwe lijn voor OV-reizigers? Wat is de invloed ervan op het autoverkeer? Maar ook, hoe verandert de bereikbaarheid van woon- & werkgebieden? En wat is het (te verwachten) effect op de (woon)omgeving bij de aanleg en tijdens het rijden van de lijn, zoals geluidsoverlast? Van al deze informatie is een samenvatting gemaakt.

Informatiebijeenkomsten
Graag gaan we met je in gesprek welke aandachtspunten je aan ons wilt meegeven. Zijn dit bijvoorbeeld de belangrijkste effecten die we in beeld hebben? Misschien woon of werk je in de buurt van een OV-lijn of reis je vaak met het OV naar je werk en wil je weten wat er mogelijk kan veranderen in de toekomst. We geven je een kijkje achter de schermen van het onderzoek en delen met je wat we nu weten. En wat nog niet.

Onderzoek
In dit grote onderzoek, ook wel MIRT verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport), wordt steeds specifieker onderzocht wat de meest haalbare en wenselijke oplossing is om de bereikbaarheid van de regio Utrecht te verbeteren. Hierdoor kunnen bestuurders van het Rijk, provincie en gemeenten uiteindelijk keuzes maken over de maatregelen. Tussentijds maken we rapportages. Deze vind je terug op de website van U Ned. Zo maakten we vorig jaar de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin omschrijven we wat we onderzoeken (reikwijdte) en hoe we dat doen (detailniveau). In de verschillende fases van het onderzoek presenteren we onze informatie en is het mogelijk om aandachtspunten mee te geven. 

Vervolg
We werken ernaar toe om eind dit jaar een voorstel te presenteren  over de gekozen maatregelen om uit te voeren. Sommige van de maatregelen kunnen we sneller uitvoeren dan andere. Stel dat er wordt gekozen voor een (deels ondergrondse) tramverbinding, dan kan het zomaar meer dan tien jaar duren voordat deze daadwerkelijk gemaakt wordt. De uitkomsten van de onderzoeken en de financiële mogelijkheden zijn richtinggevend in de besluitvorming. Waar mogelijk nemen we je inbreng mee in het eerste voorstel. Daarna is er voor iedereen ruimte een formele zienswijze te geven op het voorstel. De zienswijzen nemen we in overweging om tot een definitief besluit te komen.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit onderzoek? Bezoek de speciale pagina over de MIRT Verkenning op de website van U Ned.
 

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen