“Gaaf te zien dat regio’s Utrecht en Amersfoort gezamenlijk optrekken”

21-12-2023 497 keer bekeken

Programmadirecteur Hannah Cremers en programmamanager Rob Strijbos bij U Ned overzien het jaar 2023. Én blikken vooruit. Hannah: “In 2023 zijn er mooie stappen gezet. Aankomend jaar staat in het teken van afronding en keuzes maken."

"Er komen besluiten die bepalend zijn voor hoe we verder gaan”, aldus Hannah.

Een aantal mijlpalen waren er in 2023 wel degelijk. Hannah: “Ik vind het zo gaaf te zien dat de regio’s Utrecht en Amersfoort gezamenlijk optrekken. We hebben dit vastgelegd in een document: het NOVEX Ontwikkelperspectief voor de regio Utrecht – Amersfoort. Het is ons houvast en stip op de horizon voor de komende jaren.” Rob vult aan: “Het mooie van het Ontwikkelperspectief is dat het niet over één sector gaat, maar echt breed is ingestoken. Het gaat over woningbouw, mobiliteit en ‘het groen’. Verder gaat het niet alleen over grote steden, maar ook over de omliggende steden en dorpen.
Trots is Hannah daarnaast op de steun voor het programma Goedopweg. “Ondanks een demissionair kabinet, hebben we ervoor gezorgd dat Goedopweg door kan. Er is een plan waarmee Goedopweg de komende jaren verder inzet op vernieuwende en praktische mobiliteitsoplossingen.” Je leest er meer over in dit interview.

Op bezoek in Amersfoort. Met het NOVEX Ontwikkelperspectief voor de regio Utrecht – Amersfoort is de samenwerking tussen de regio’s in U Ned verband dit jaar officieel beklonken. In MRU-verband en anderszins wordt ook samengewerkt tussen de regio’s.


Vernieuwing is er daarnaast op ander vlak. “In ons werk nemen we zijn we soms geneigd beslissingen op basis van één project of één probleem. Dat is ook niet gek, want de onderzoeken die we doen zijn al heel complex. In 2024 willen we onszelf beter in staat stellen om op basis van onze onderzoeken wat bredere keuzes te maken. Bij het maken van de keuzes willen we meer uitzoomen. We laten zien wat keuzes betekenen: voor één project, voor de rest van de regio en voor de brede opgave waar we met zijn allen voor staan. Dat gaat van onze mensen vragen om vaker over een eigen project, onderwerp of gemeentegrens heen te kijken”, aldus Rob.

Draaischijf
Dat het beschikken over de best mogelijke informatie en onderzoeksresultaten hard nodig is, benadrukken Hannah en Rob nog maar eens. “We hebben in Nederland een woningbouwopgave van 900.000 woningen. Daarvan moeten er 165.000 gebouwd worden in de regio’s Utrecht en Amersfoort, dat is ongeveer 5 of 6 keer Leidsche Rijn erbij tot 2040. Van die 165.000 woningen staan er nu ongeveer 60.000 op de planning. Ergens moeten er nog 100.000 woningen een plekje krijgen en willen we gezonde groei bereikbaar maken. En dat in de omgeving van één van de drukste rotondes en OV knopen in het land.”

U Ned betrekt waar het kan inwoners bij de onderzoeken die ze doet. Hannah: “Ook in 2024 komen we naar de mensen toe. Met de MIRT Verkenning OV en Wonen hebben we in 2023 een paar goede bijeenkomsten gehad. Inwoners gaven aan wat ze belangrijk vinden in het onderzoek. Aan dat soort momenten geven we in 2024 graag een vervolg.”  

Samen
Als Rob en Hannah vooruitkijken dan blijft er toch wel één woord hangen en dat is samenwerking. “Ik ben oprecht blij te merken hoeveel gemotiveerde mensen hier iedere dag bij U Ned zijn. En met veel enthousiasme vanuit hun professie bijdragen”, aldus Rob. Dat is niet alleen binnen U Ned, maar natuurlijk ook erbuiten. Hannah: “We zijn een paar jaar onderweg en er staat nu echt een basis. Ik kijk er naar uit om volgend jaar verder te bouwen. Iedereen doet mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat we volgend jaar met elkaar weer mooie en structurerende (onderzoeks)stappen zetten.”


Hannah en Rob wensen iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!

Hannah Cremers, Programmadirecteur en Rob Strijbos, Programmamanager U Ned.

 

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen