Kennismaken met: André van Schie, nieuwe voorzitter Programmaraad U Ned

21-12-2023 432 keer bekeken

André van Schie is als gedeputeerde van Mobiliteit, Economie en Digitalisering, de nieuwe voorzitter van de Programmaraad van U Ned. Hoog tijd om kennis te maken en André te vragen hoe hij deze rol ziet en invult. Maak kennis met de nieuwe voorzitter!

André van Schie maakt sinds enkele maanden deel uit van het dagelijks bestuur van provincie Utrecht. Zijn missie: met durf en ambitie aan de slag voor een gezonde, duurzame, groene en ondernemende provincie. 

Wat vind je belangrijk in je rol als voorzitter van de Programmaraad voor U Ned?
“Ik wil me ervoor inzetten dat steeds meer mensen weten waarom we in een groter geheel werken aan hoe ons vervoer en stedelijke ontwikkeling er in de toekomst uit zouden moeten zien. Willen we een metro in Utrecht? Waarom een Merwedelijn? De komende jaren gaan we miljarden investeren. Dan moeten de plannen ook door de mensen worden gedragen.”


Wat is volgens jou het belang van een programma als U Ned?
“Er is een enorme opgave in onze regio in het oplossen van het woningentekort, de groei van het aantal banen en de mobiliteitsgroei als gevolg daarvan. Geen partij kan deze opgave alleen oplossen: we hebben elkaar heel hard nodig. Daarnaast willen we groeien met ‘kwaliteit’. Ook hierin is samenwerking nodig. Het gaat om slim samenspel van partijen die ieder een eigen verantwoordelijkheid dragen en financiële mogelijkheden hebben. Ik ben blij dat we binnen U Ned deze manier van werken met elkaar hebben afgesproken om onze gemeenschappelijke ambities waar te kunnen maken.”

Wat zie je als (grootste) uitdaging voor het programma U Ned?
“De enorme woningbouw- en bereikbaarheidsopgave vragen echt om actie. Tegelijkertijd ligt er flinke druk op het geld dat hiervoor beschikbaar is. Hoe zorgen we er met elkaar binnen U Ned voor dat we toch resultaten kunnen behalen? Dat vind ik een grote uitdaging.”

Welke kansen zie je voor de komende tijd? 
“De komende jaren moeten we de randvoorwaarden invullen voor onze verdere groei. De roep om woningen is zo groot, dat kan niemand meer negeren. Ik zie vooral een kans en noodzaak voor de Rijksoverheid om de uitvoering van U Ned te versnellen. Iedereen wil dit oplossen.”

Wie of waarvoor kunnen mensen bij je terecht?
“Ik zal nadrukkelijker naar buiten gaan om het U Ned-verhaal breder onder de maatschappelijke aandacht te brengen. Bij de inwoners, maar ook bij de bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. En nut en noodzaak van meer woningen en meer mobiliteit breder communiceren. Niet alleen in de regio Utrecht, maar ook in Den Haag.”

André was eerder statenlid en fractievoorzitter van de VVD (2019-2023) en raadslid in de gemeente Utrecht (2010-2018). Ook vervulde hij diverse commissariaten en voorzitterschappen was hij directeur van een adviesbureau in milieu, veiligheid en duurzaamheid. André woont met zijn gezin in de Zeeheldenbuurt in Utrecht.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen