Niet meer de file in met een hub?

21-12-2023 479 keer bekeken

Een hub. Je hebt de term misschien weleens gehoord, maar wat het nu precies is? “Tja, er is geen eenduidig beeld bij een hub. Nog niet tenminste. En alleen in het noorden van het land is een dergelijk concept gerealiseerd. Daar heet het overigens een mobiliteitshub”, aan het woord is Alex Tsakmakis.

Alex is projectmanager voor de U Ned programmalijn Regionale Parkeerhubs. Sinds de zomer doet Alex met zijn team onderzoek naar hubs voor een betere bereikbaarheid van de regio’s Utrecht en Amersfoort. Hierbij gaat het om zogenaamde corridorhubs. Dit zijn hubs direct gelegen aan de op- en afrit van een snelweg. “Het onderzoek gaat volgend jaar een tweede fase in waarbij kansrijke locaties worden uitgewerkt in een programma-aanpak.

Volgens Alex is ‘een hub’ een containerbegrip. Iedereen heeft er een beeld bij, maar die beelden lopen door elkaar. “Bij U Ned zien we een hub als een plek buiten de grote steden, dicht bij een snelweg. Reizigers, op die snelweg, worden ‘opgevangen’ voordat ze in de file terecht komen en/of de file nog meer belasten. Vanaf de snelweg zijn deze reizigers in twee á drie minuten bij een hub en hiervandaan reizen ze via openbaar vervoer of de fiets snel en comfortabel naar de plek van bestemming.”
 

© Miranda Drenth, Ov-bureau Groningen Drenthe
Op de foto: hub Groningen – Drenthe / mobiliteitshub Roden Centraal © Miranda Drenth, Ov-bureau Groningen Drenthe


Wie is waarvan
Als we naar de laatste filecijfers kijken, maken we met een hub vast veel automobilisten blij. “Voor het zover is, moet er nog veel onderzoek gebeuren hoor”, zegt Alex. Want ook al zijn er nu meerdere kansrijke locaties in beeld, voor het daadwerkelijk maken van een hub is medewerking van veel partijen nodig. Denk aan het Rijk, Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten. Het gaat niet alleen om het bouwen van de hub, maar ook over het goed kunnen laten functioneren van de hub. Belangrijk is dat we vooraf weten wie welke rol heeft, wie wat doet en wie welk deel betaalt.”

Hoe kansrijk een locatie nu ook lijkt, de praktijk is weerbarstiger. “Gevoelige thema’s willen we in deze fase van het onderzoek blootleggen, zodat bestuurders hierover het debat kunnen hebben. Denk aan het mogelijk invoeren van betaald parkeren in de omgeving rondom een hub. Dat kan nodig zijn voor een goed functionerende hub.”

Onafhankelijke specialisten
Inmiddels wordt dan ook gezocht naar een bureau voor deze nieuwe fase in het onderzoek. “Dat is nodig, voor de onafhankelijkheid. In de eerste fase was alle kennis vanuit onze eigen organisaties heel nuttig en waardevol. Maar nu is het goed dat ongebonden specialisten betrokken zijn. Daarnaast hebben zij goede ingangen bij andere bureaus, waarmee samenwerking gewenst is. Het gaat om het totaal dat nodig is op een hub. Het is meer dan een verkeerskundig vraagstuk. Het raakt aan het woningbouw- en werkgelegenheidsvraagstuk en aan het vraagstuk hoe om te gaan met groen.”

Alex besluit: “Met dit onderzoek naar corridorhubs brengen we kansen in beeld, we maken geen keuzes. Dat is aan de bestuurders. Wordt vervolgd!”

In het kort: Alex en zijn team van specialisten van het Rijk, provincie en gemeenten onderzochten 40 mogelijke locaties voor een corridorhub. Hiervan bieden 14 locaties de beste kans voor een goed werkende hub. Voor deze fase in het onderzoek wordt nu een onafhankelijk onderzoeksbureau gezocht. Het bureau levert, in nauwe samenspraak, met het team van Alex zomer 2024 een programma-aanpak op. Die aanpak vertelt wat op korte, middellange en lange termijn mogelijk is.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met Alex als je meer wilt weten. Dat kan via alex.tsakmakis@provincie-utrecht.nl.

 

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen