Drukke bijeenkomst over onderzoek tramtrajecten Nieuwegein-Noord

13-12-2023 753 keer bekeken

Op maandag 13 november hield U Ned - een samenwerking van overheden - samen met de gemeente Nieuwegein een extra informatiebijeenkomst voor inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit Nieuwegein-Noord. De avond stond in het teken van de te onderzoeken tramtrajecten op Nieuwegeins grondgebied.

U Ned onderzoekt hoe het OV-systeem in het zuidwestelijke- en oostelijke deel van de stad Utrecht en in het noordelijke deel van Nieuwegein kan worden verbeterd. In mei gaf het Ministerie van Infrastructuur & Milieu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) OV en Wonen regio Utrecht, waarin de onderzoeksaanpak omschreven staat, vrij voor inspraak. Tot en met 26 juni was het mogelijk als inwoner, reiziger en/of belanghebbende een mening te geven of we de juiste effecten onderzoeken én of de wijze van onderzoeken juist is. Na de inspraakreacties, is er een vastgestelde NRD. In deze versie is mede op basis van nieuwe inzichten een aantal aanpassingen gedaan in het onderzoek naar tramtrajecten op Nieuwegeins grondgebied. Deze waren vóór de inspraak nog niet bekend. Vandaar de extra informatieavond.

Aanpassingen op Nieuwegeins grondgebied om verder te onderzoeken:

  • Uitbreiding maatregelen Merwedelijn en/of Papendorplijn naar Galecopperzoom-Oost;  
  • Het toevoegen van halte Galecopperzoom in drie varianten; 
  • In één variant is de huidige SUNIJ-lijn verlegd naar een tracé langs de A.C. Verhoefweg in Nieuwegein. 
De extra informatieavond in Nieuwegein over het onderzoek naar OV werd goed bezocht. Er kwamen zo’n 100 geïnteresseerden op af.

Reacties
Deelnemers aan de avond kwamen veelal uit de wijk Galecop, maar ook uit Blokhoeve, Zuilenstein en Huis de Geer. Diverse bewoners zien een mogelijke nieuwe tramverbinding tussen Utrecht en Nieuwegein positief voor de bereikbaarheid van Nieuwegein en het snel kunnen reizen tussen de twee plaatsen. Begrijpelijk zijn er ook vragen:
> Wat zijn de gevolgen voor het OV in de wijk Galecop?
> Wat gebeurt er wanneer het tramtracé rond Huis de Geer en Blokhoeve verdwijnt?
> Wat zijn de mogelijke gevolgen van het afsluiten van de op- en afritten van de A12?
> Wat zijn de gevolgen van de bereikbaarheid van de bedrijven en onderwijsinstellingen rond Blokhoeve bij een verplaatsing van de halte Zuilenstein?
> Wat zijn de gevolgen voor de natuur rond de tramremise bij verplaatsing van de tramlijn.  

De reacties van de aanwezigen worden meegenomen in de zogenoemde Notitie Draagvlak. Deze maakt onderdeel uit van de Milieu Effect Rapportage waarin de effecten van de alternatieven zijn omschreven.
U Ned organiseerde in juni ook informatiebijeenkomsten over het OV onderzoek. Een terugblik lees je hier.
 

Meer informatie over het onderzoek naar OV
Voor meer informatie over het onderzoek naar het OV, bezoek je de speciale pagina op de U Ned website: MIRT Verkenning OV en Wonen regio Utrecht.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen