MIRT Onderzoek voor A12 zone en Rijnenburg gestart met consortium

23-10-2023 503 keer bekeken

U Ned onderzoekt samen met een consortium van Arcadis, PosadMaxwan en Significance de multimodale bereikbaarheid en integrale gebiedsontwikkeling in het gebied rond de A12 en Rijnenburg in Utrecht.

Het onderzoek is een samenwerking van Rijk, provincie en gemeenten en valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Het doel is om de condities voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de A12-zone in kaart te brengen in samenhang met Rijnenburg én de bereikbaarheidsopgave van de deelgebieden in de regio. Het onderzoek wordt medio 2024 afgerond.

De regio Utrecht groeide de afgelopen decennia snel en die groei zet door. Dit leidt tot een forse verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgave. De A12-zone in samenhang met Rijnenburg is één van de drie metropoolpoorten van de stad Utrecht, samen met Utrecht Science Park en Leidsche Rijn. Rijk en regio zetten in op een ontwikkeling van een grootschalige A12-zone. Naast verstedelijking is er ook sprake van een forse bereikbaarheidsopgave rond Utrecht, óók zonder de ontwikkeling van de A12-zone en Rijnenburg. Het wegennetwerk in de gemeente Utrecht en omliggende gemeenten is al zwaar belast. Vanwege de centrale ligging in het landelijke wegennet en spoornet is het oplossen van de bereikbaarheidsopgave van bovenregionaal belang.

Ruimte voor woningen en arbeidsplaatsen
De potentie en condities voor de verstedelijking na 2030 werden eerder al bekeken. Rijk en regio concludeerden vorig jaar dat na 2030 in de A12-zone er ruimte is voor maximaal 26.0000 woningen en 17.000 arbeidsplaatsen. Met de ontwikkeling van Rijnenburg komen daar nog eens een substantieel aantal woningen en  arbeidsplaatsen bij. De ontwikkeling van de A12-zone, met Westraven als ‘sleutelgebied’, biedt op termijn ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van Lunetten/Koningsweg en Rijnenburg.

Opbrengst onderzoek
Het MIRT-onderzoek levert integrale oplossingsrichtingen voor de verstedelijkings- én de bereikbaarheidsopgaven. Naar planning is er najaar 2024 duidelijkheid over hoe de ruimtelijke- en mobiliteitsvraagstukken in samenhang kunnen worden opgelost. Dit kan vervolgens aanleiding zijn voor een volgende stap, bijvoorbeeld in de vorm van een zogenoemde MIRT-verkenning. Natuurlijk wordt er ook goed gekeken naar de uitkomsten van de verschillende trajecten en programma’s die al lopen binnen dit gebied, waaronder de MIRT Verkenning OV en Wonen regio Utrecht.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen