Terugblik op inspraakperiode in MIRT Verkenning OV en Wonen

23-10-2023 1267 keer bekeken

U Ned -een samenwerking van overheden- onderzoekt hoe we het OV-systeem in het zuidwestelijke- en oostelijke deel van de stad Utrecht en in het noordelijke deel van Nieuwegein kunnen verbeteren. In dit bericht blikken we terug op de inspraakperiode en wat dit heeft opgeleverd voor het onderzoek.

Half mei startte de inspraakperiode voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) OV en Wonen in de MIRT Verkenning OV en Wonen regio Utrecht. Tot en met 26 juni was het mogelijk als inwoner, reiziger en/of belanghebbende een mening te geven of we de juiste effecten onderzoeken én of de wijze van onderzoeken juist is. Na de inspraakreacties, is er nu een definitief vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de MIRT Verkenning OV en Wonen. In deze versie hebben we een aantal aanpassingen gedaan die tegemoetkomen aan de aandachtspunten en belangen van inwoners en organisaties. Ook deden we aanpassingen op basis van nieuwe inzichten.

Gedurende de inspraakprocedure organiseerde U Ned informatiebijeenkomsten. Een eerste moment waarop betrokkenen zich konden uitspreken over de inhoud van de notitie. De daarop binnengekomen 28 inspraakreacties geven een mooi beeld van wensen, aandachtspunten en belangen. Naast de inspraakreacties, heeft de Commissie MER een advies uitgebracht over de NRD. Het projectteam van U Ned, beoordeelde welke belangen en aandachtspunten van belang zijn voor het verdere onderzoek. Zodoende is gekomen tot een aantal aanpassingen die verwerkt zijn in de definitieve NRD.  

          Aanpassingen in definitieve NRD

 • Leuvenlaan en Heidelberglaan-Oost
  In de aangepaste NRD is een onderzoeksoptie toegevoegd waarbij de tweede HOV-as nog steeds via de Leuvenlaan loopt, maar vervolgens via de bestaande HOV-as langs het Universitair Medisch Centrum (UMC), Wilhemina KinderZiekenhuis (WKZ) en Prinses Máxima Centrum (PMC).
 • Wijzigingen in varianten tramlijn voor betere ontsluiting A12 zone
  Voor het ontwerp van de mogelijke Merwedelijn is rekening gehouden met de nieuw te bouwen woningen in Westraven en daarmee een goede OV-bereikbaarheid van dit gebied. In het onderzoek van de A12-zone gaat het ook over de bouw van woningen in Galecopperzoom-Oost en de plek van de tramremise. In de voor inspraak voorgelegde conceptversie van de NRD sloot de verbinding van het OV onvoldoende aan op de mogelijke woningbouw in Galecopperzoom-Oost. Met de gewijzigde varianten kunnen we beter onderzoeken wat er nodig is om de A12-zone goed bereikbaar te maken per OV. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  -     Uitbreiding maatregelen Merwedelijn en/of Papendorplijn naar Galecopperzoom-Oost;
  -     Het toevoegen van een extra halte in de Galecopperzoom in drie varianten;
  -     In één variant is de SUNIJlijn verlegd naar een tracé langs de A.C. Verhoefweg in Nieuwegein.
 • Waterlinieweg
  Om in het verdere onderzoek een goede afweging te kunnen maken, zijn er onderzoeksopties toegevoegd waarbij er aanvullende busmaatregelen worden gerealiseerd naast de bestaande Waterlinieweg.
 • Toegankelijkheid
  In de definitieve NRD is het criterium ‘Toegankelijkheid van haltes’ toegevoegd. Daarbij gaan we kijken naar elementen in ontwerp of omgeving die van invloed zijn op de toegankelijkheid van de halte.


Vervolg
Nu de definitieve NRD is vastgesteld door de bestuurders van de samenwerkende overheden in U Ned, werken we toe naar een voorkeursalternatief. Onderdeel hiervan is een zogenaamde Milieu Effect Rapportage. Hierin onderzoeken we welke mogelijke impact de plannen hebben op natuur en milieu. En hoe eventuele negatieve gevolgen voor het milieu beperkt kunnen worden. U Ned maakt hiervoor een speciale website. Als deze online is, zullen we je hierover informeren.

Extra informatieavond OV-systeem Nieuwegein
Omdat een eventuele nieuwe halte bij de Galecopperzoom en het alternatieve tracé langs de A.C. Verhoefweg ter hoogte van Galecop en Blokhoeve eerder in het concept NRD nog niet in beeld was, organiseert U Ned met de gemeente Nieuwegein op een bijeenkomst voor inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in dit gebied. Tijdens de bijeenkomst willen we belanghebbenden informeren over een aantal aanpassingen die gedaan zijn in de definitieve NRD. Ook vragen wij hen om aandachtspunten mee te geven als het gaat om de te onderzoeken effecten van deze aangepaste varianten. Deze aandachtspunten nemen we mee in de zogenoemde milieueffectrapportage. 
De avond wordt gehouden op maandag 13 november van 17.00-20.00 (vrije inloop) bij  Petanque Vereniging Nieuwegein, Galecopperzoom 1 in Nieuwegein.

Meer informatie
De definitieve NRD OV en Wonen en de Nota van Antwoord met daarin de inspraakreacties vind je op de website van U Ned. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen een persoonlijk bericht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U Ned bedankt namens alle samenwerkende partijen iedereen die een informatiebijeenkomst heeft bezocht en/of een inspraakreactie heeft gegeven op de NRD. Wil je meer informatie over de MIRT Verkenning OV en Wonen regio Utrecht, bezoek dan het speciale webgedeelte op de website van U Ned.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen