Regio Amersfoort onder de loep met een Mobiliteitsagenda en Gebiedsonderzoek

23-10-2023 564 keer bekeken

Hoe kan de regio Amersfoort in 2040 nog steeds een aantrekkelijke plek zijn om in te wonen, werken en te recreëren? En hoe komen we dan in de regio Amersfoort, hoe rijden we erdoorheen en van A naar B?

Dat zoeken we, onder de vlag van U Ned, uit in twee nieuwe onderzoeken: Mobiliteitsagenda Regio Amersfoort en Gebiedsonderzoek Spoorzone Amersfoort en Heuvelrugzone. Erik Landman, strateeg Mobiliteit van Bureau Regio Amersfoort en Matthijs Stiekema, adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Amersfoort vertellen je erover in dit bericht. 

Mobiliteitsagenda Regio Amersfoort  
De opgave op het gebied van mobiliteit en verstedelijking is ambitieus en complex. Zo moeten er 40.000 woningen gebouwd worden en 32.000 extra arbeidsplaatsen bijkomen in de regio. In de eerder vastgestelde Mobiliteitsstrategie U Ned is de opgave op het gebied van mobiliteit in beeld gebracht. Erik Landman: “Als we niet alle zeilen bijzetten op alle modaliteiten - van wandelen, fiets, OV én auto, maar ook slimme gedragsmaatregelen - loopt het in deze regio als draaischijf van Nederland na 2030 vast. Daarom zijn er leidende mobiliteitsprincipes benoemd om op deze opgave te sturen. We willen meer inzetten op duurzame mobiliteit en onder andere werken aan een goed systeem voor openbaar vervoer.” Om voor de regio Amersfoort duidelijk te krijgen wat die principes betekenen, wordt de Mobiliteitsagenda Regio Amersfoort 2040 opgesteld. Deze agenda leidt tot een robuust, duurzaam en samenhangend regionaal en multimodaal mobiliteitssysteem met draagvlak van alle partners. “Daarmee hebben we dus een agenda in handen om de regio bereikbaar te houden in de toekomst”, zegt Erik.

Gebiedsonderzoek Spoorzone Amersfoort en Heuvelrugzone 
Matthijs Stiekema vervolgt: “Naast een goed bereikbare regio Amersfoort willen we ook weten hoe de regio in balans kan groeien. In het gebied Spoorzone Amersfoort en Heuvelrugzone komt een groot aantal ruimtelijke opgaven bij elkaar. Ik heb het dan over wonen, werken en studeren, bereikbaarheid, recreatie, natuur en landschap (rust en drukte), energie, water en defensieontwikkelingen”. Het Gebiedsonderzoek Spoorzone Amersfoort en Heuvelrugzone gaat volgens Matthijs grip geven op de vraagstukken in deze gebieden. Matthijs: “Het onderzoek levert beslisinformatie op voor ruimtelijke keuzes. En wordt aangegeven welke vervolgstappen dit inhoudelijk en financieel vraagt. Het is daarbij input voor een visie voor de periode 2040 met een doorkijk naar 2050.”

Planning
De Mobiliteitsagenda Regio Amersfoort koerst op het BO MIRT 2024 (Bestuurlijk Overleg) om een multimodaal maatregelenpakket en bijbehorende investeringsstrategie voor te leggen aan rijk en regio. In datzelfde BO MIRT 2024 komen ook de eerste resultaten van het Gebiedsonderzoek Spoorzone Amersfoort en Heuvelrugzone aan bod. Vervolgens wordt voor het Gebiedsonderzoek nog doorgewerkt op deelonderwerpen richting BOL of BO MIRT 2025.

Meer weten?
Op dinsdag 24 oktober is er een raadsinformatiebijeenkomst Regio Amersfoort over bereikbaarheid en verstedelijking.  

De Mobiliteitsagenda Regio Amersfoort en Gebiedsonderzoek Spoorzone Amersfoort en Heuvelrugzone zijn twee nieuwe onderzoeken onder de vlag van U Ned. Bekijk hier het totale programma van U Ned met onderzoeken, werkgroepen en uitvoeringstrajecten.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen