Korte terugblik informatiebijeenkomsten juni MIRT verkenning OV & Wonen

19-06-2023 752 keer bekeken

In juni organiseerde U Ned een drietal informatiebijeenkomsten om te vertellen wat we onderzoeken en op welke manier.

U Ned -een samenwerking van overheden- onderzoekt hoe we het OV-systeem in het zuidwestelijke- en oostelijke deel van de stad Utrecht en in het noordelijke deel van Nieuwegein kunnen verbeteren. In juni organiseerde U Ned een drietal informatiebijeenkomsten om te vertellen wat we onderzoeken en op welke manier. De informatie deelden we via panelen en een PowerPointpresentatie. Deelnemers gaven aan waardering te hebben voor de opzet van de bijeenkomst en het op deze manier inzichtelijk maken van het onderzoek. Er was volop gelegenheid voor bezoekers om in gesprek te gaan met het projectteam. Wat onder andere naar voren kwam: 

  • “Toegankelijkheid van het OV-netwerk is belangrijk, neem dit als uitgangspunt.”
  • “Haltes en voorzieningen moeten (sociaal) veilig zijn.”
  • “Ik heb zorgen over de effecten op de bestaande OV-bereikbaarheid door grotere loopafstanden en een mogelijk effect op het aantal bussen.”
  • “Ik vind het jammer dat in dit onderzoek een mogelijk nieuw station Lunetten-Koningsweg nu niet verder wordt onderzocht.”
     

Officiële reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu gaf dinsdag 16 mei de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) OV en Wonen vrij voor inspraak. Reageren kon tot en met maandag 26 juni 2023. 
  
Meer informatie over de MIRT-verkenning OV en Wonen Regio Utrecht vind je op de speciale pagina over de MIRT verkenning OV en Wonen regio Utrecht.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen