Even voorstellen: Rob Strijbos en Hannah Cremers, programmamanagement U Ned

16-05-2023 841 keer bekeken

Hannah Cremers en Rob Strijbos vormen het programmamanagement van U Ned. In dit bericht vertellen ze je daar graag meer over.

Wie zijn jullie en wat is jullie achtergrond?
Sinds begin 2023 is Rob Strijbos programmamanager van U Ned. Hij werkte eerder voor onder andere de gemeenten Utrecht en Amsterdam en hield zich bezig met programma’s voor woningbouw, maatschappelijk vastgoed, aanpak overlast en regulering en mobiliteitsoplossingen taxi’s’. In zijn rol motiveert Rob het enorm met complexere ‘problemen’ aan de slag te zijn, met veel verschillende belangen en meerdere denkbare oplossingen. In het proces vervult hij graag een verbindende rol. Hannah stelde zich al eerder voor en werkt als programmadirecteur. Beiden staan aan de lat voor het programmanagement van U Ned. Hannah richt zich daarbij meer op de bestuurlijke kant en Rob op de inhoudelijke voorbereiding. 

Waarom is het programma U Ned belangrijk? 
Elke partij bij U Ned draagt op haar eigen manier aan de dubbele doelstelling van U Ned: De regio op een gezonde manier laten groeien én een betere bereikbaarheid in en van de regio Utrecht. Hannah: “Het mooie is dat we met dit programma door de overheidslagen heen werken. Waarmee ik bedoel dat we met elkaar samenwerken: Rijksoverheid, Provincie, regio’s, uitvoeringsorganisaties én gemeenten. We hebben allemaal een deel van de ruimtelijke puzzel in handen, maar kunnen én hoeven het niet alleen te doen of op te lossen.” Rob vult aan: “Met elkaar ontwikkelen we oplossingen voor de opgaven en onderliggende thema’s in deze regio, die we ook echt verder willen brengen. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar we doen het wel en die samenwerking zie ik echt als een sleutel voor succes.”

Wat zien jullie als de grootste opgave binnen U Ned met de MIRT-verkenning OV en Wonen? 
De MIRT-verkenning OV en Wonen is een van de grote opgaven waar U Ned in 2023 mee naar buiten treedt. Hannah: “Er zijn vorig jaar mooie resultaten geboekt bij de verkenning. Dit jaar werkt het team van de verkenning alle opties inhoudelijk verder uit. Zoals nu met de oplevering van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Met deze notitie vragen we aan iedereen die dat wil of ze het eens zijn met de opzet. Ik kijk er ontzettend naar uit om te horen wat iedereen ervan denkt." 
Rob is ook benieuwd naar de reacties: “We hebben te maken met een grote maatschappelijke opgave, met een woningnood van heb ik jou en een flinke openbaar vervoer opgave voor Utrecht Zuidwest. Deze willen we oplossen én we willen woningen bouwen. Het is de uitdaging de opgaven en oplossingen weer passend bij de budgetten te krijgen, of andersom. Voor komend jaar gaat dat met elkaar een zoektocht worden.”  

Waarvoor moet iemand jullie hebben?  
”Wij zijn in ons dagelijks werk veel bezig met afstemming tussen ambtelijke partijen. Dat is belangrijk, maar is echt maar een deel van de puzzel. We werken in dit programma voor iedereen die in de regio Utrecht woont, werkt of doorheen komt. Een aantal keer per jaar organiseren we daarom de U Nedwerkbijeenkomst. In deze bijeenkomst lichten we toe wat we onderzoeken en doen. Het helpt om ons kritisch te bevragen in dit soort bijeenkomsten, te prikkelen en zaken mee te geven. Rond de zomer vindt er weer een U Nedwerkbijeenkomst plaats. Maar kom ook vooral tussentijds met ideeën of suggesties: we zijn goed bereikbaar via het algemene mailadres van U Ned, via info@programma-uned.nl”, aldus Hannah.

Tot slot .. 
Zijn Rob en Hannah heel blij met de toetreding van Amersfoort tot U Ned. Hannah: “De verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgave is in beide regio’s urgent. De Provincie en stad Utrecht werkten al samen met Amersfoort. Ook de regio’s U10 en Amersfoort zochten elkaar steeds vaker op. Het was niet meer dan logisch om ook vanuit U Ned samen te gaan werken. We kijken daarbij goed naar wat Amersfoort nodig heeft om te kunnen verstedelijken op een bereikbare en duurzame manier, in samenhang met Utrecht. Dit krijgt vorm in een zogenaamd NOVEX ontwikkelperspectief." 
 

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen