Potentie verstedelijking Grote U

15-11-2022 811 keer bekeken

Een groot deel van de verstedelijkingsopgave na 2030 voor de Metropoolregio Utrecht, kan landen in de drie metropoolpoorten A12-zone, Utrecht Science Park-Lunetten/Koningsweg en Leidsche Rijn/Zuilen. Deze rond Utrechts’ binnenstad gelegen gebieden worden gezamenlijk ook wel de Grote U genoemd.

We kunnen en willen daar op een gezonde manier groeien. Het toevoegen van woningen in de Grote U kan dus alleen als het er ook prettig wonen is. Dat betekent dat er voldoende werkplekken zijn, de bereikbaarheid er op orde is, en zowel groen als voorzieningen zoals winkels, gezondheidscentra én sportplekken in de buurt te vinden zijn. Vanuit U Ned’s programmalijn Gebiedsonderzoeken is de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, randvoorwaarden, kosten en baten van dit soort verstedelijking in de Grote U.

Kansrijke gebieden

De Gebiedsonderzoeken laten zien dat in de Grote U tussen de 25.000 en ruim 50.000 woningen gebouwd kunnen worden. De gebieden kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave na 2030. Ook zijn er kansen om nieuwe werklocaties toe te voegen. Duo-projectleider Gebiedsonderzoeken Marijke van Wely: “Maar om deze verstedelijking gezond, duurzaam en bereikbaar te maken, zijn grote kwaliteitsimpulsen nodig in groen, landschap en voorzieningen nodig, net als forse investeringen in mobiliteit en infrastructuur. Voor de ontwikkeling van de A12-zone is bijvoorbeeld de aanleg van een snelle Merwedelijn onmisbaar.” Om de potentie van de Grote U te verzilveren, moeten dus zowel op regionaal en stedelijk niveau als in de deelgebieden zelf, randvoorwaarden worden vervuld die een gezond woon- en leefklimaat mogelijk maken.

MIRT-onderzoek A12/Rijnenburg van start

In de Gebiedsonderzoeken is ook een eerste aanzet gemaakt voor de volgorde van ontwikkeling van de Grote U. Naast het voortzetten van de al geplande verdichting in Utrecht Science Park, Overvecht en Lage Weide (bedrijven), lijkt de ontwikkeling van de A12-zone een logische vervolgstap op lopende woningbouwplannen in o.a. de Merwedekanaalzone en plannen voor nieuwe ov-verbindingen door het gebied. De A12-zone verbindt het stedelijk gebied van Utrecht en Nieuwegein en kan zich ontwikkelen tot een stedelijk woon-werkgebied met hoogstedelijke verdichting rondom de knoop Westraven. In de A12-zone is ruimte voor minimaal 15.000 woningen.

Maar ontwikkeling van dit gebied is complex. Duo-projectleider Ben Norg: “Het gebied is nu nog moeilijk toegankelijk, niet goed ontsloten voor fiets en ov. Ook zorgt de aanwezigheid van zware bedrijvigheid en snelwegen in de buurt voor veel geluidsoverlast. Daarom gaan we komend jaar onderzoeken wat nodig is om van de A12-zone een fijne en bereikbare plek te maken voor wonen, werken en verblijf. En er tegelijk voor te zorgen dat de naastgelegen Ring Utrecht blijft doorstromen. Tenslotte biedt de ontwikkeling van de A12-zone ook goede kansen om op termijn naar het oosten  uit te breiden richting Lunetten/Koningsweg, en naar het westen richting Rijnenburg.”

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen