Succes voor Aanpak 2030

29-06-2022 567 keer bekeken

Dankzij de inzet van U Ned’s programmalijn Aanpak 2030, is tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) bijna € 130 miljoen toegekend voor (kleinschalige) verbeteringen aan het wegennet en openbaar vervoer in regio Utrecht.

Stresstest
Al ruim een jaar werken medewerkers van U Ned en haar partnerorganisaties in de Aanpak 2030 aan een overzicht van gewenste mobiliteitsmaatregelen in de regio. Alex Tsakmakis (projectleider Aanpak 2030): “We vroegen onze computers wat er zou gebeuren wanneer we ineens 75.000 woningen toevoegen aan de regio? Nou, een regionaal verkeersinfarct! Vanuit de vele knelpunten die we toen zagen op de kaart, zochten we samen met gemeenten naar maatregelen om de bereikbaarheid van woonlocaties wél op peil te houden. Met andere woorden: wat is er nodig?” In talloze werksessies met betrokken overheden en organisaties, zijn in amper drie maanden zo’n 160 kleinere infrastructurele maatregelen gebundeld die bijdragen aan de bereikbaarheid van nieuwe woonlocaties. Bijvoorbeeld de aanleg van Park & Ride plaatsen, fietstunnels, of -straten, deelmobiliteit en manieren om veiliger over te steken of autogebruik te verminderen. Ook grotere aanpassingen, zoals de door gemeente Utrecht geplande Mobiliteitshub XL in Papendorp, zijn hierin meegenomen.

Toekenning
Voor plannen die helpen om woningbouw versneld uit te voeren, heeft het Rijk € 1,5 miljard beschikbaar gesteld. Landelijk komen hiervoor in totaal 69 voorstellen in aanmerking. Deze voorstellen moeten aan strenge voorwaarden rond woningbouw en bereikbaarheid voldoen. Belangrijk is dat de maatregelen nodig zijn om woningbouw mogelijk te maken. Gecoördineerd door provincie Utrecht, diende de U10, gemeente Utrecht, Regio Amersfoort en Regio Foodvalley (Veenendaal), een gezamenlijk bod in. Alex: “Dat regionale Utrechtse bod bestond uit zo’n 15 voorstellen waarvan er nu 6 zijn gehonoreerd. Dat betekent dat we zo’n 130 van de 200 miljoen die we vroegen, gekregen hebben. Dat is een ontzettend goede score waar we erg trots op zijn!”

Voorstellen die tijdens het BOL niet gehonoreerd zijn, maken tijdens Bestuurlijk Overleg MIRT eind dit jaar, alsnog kans op ondersteuning. Dan wordt de volgende serie afspraken gemaakt over € 0,3 miljard aan investeringen in mobiliteit om woningbouw te versnellen. Alex: “Na die besluitvormingsronde kijken we wat wij als Aanpak 2030 nog beet moeten pakken. Want de ruimtelijk opgave in onze regio blijft de komende jaren enorm.”

Aanpak 2030
U Ned’s programmalijn Aanpak 2030 richt zich op de middellange termijn en heeft drie doelstellingen: het versnellen van de woningbouwopgave, de regio bereikbaar houden en de mobiliteitstransitie verder helpen. De focus van deze programmalijn ligt op (kleine) investeringen in infrastructuur die nodig zijn om de verwachtte groei van de regio enigszins op te vangen. Deze maatregelen helpen mensen om zich in de nabije toekomst prettig en snel te verplaatsen van en naar hun (nieuwe) woning.

**********************************************************************************************

In de brief die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd zijn de versnellingsafspraken in de provincie Utrecht beschreven:

Nieuwegein: Nieuwegein City + Rijnhuizen (incl. Rijnhuizen City)                                                                         

In Nieuwegein is het Rijk gevraagd € 4,68 miljoen bij te dragen aan twee fietsverbindingen en twee fietsbruggen, aanpassing van bus- en tramhaltes met fietsparkeervoorzieningen én de herinrichting van twee straten om er o.a. de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer te verbeteren. Met deze stappen wordt het gebruik van fiets en openbaar vervoer gestimuleerd. Ook kunnen met deze investering 4.500 woningen versneld worden gebouwd.

Utrecht-Zuidwest: Papendorp, Groenewoud, Kanaleneiland                                                                                   

In Utrecht-Zuidwest is het Rijk gevraagd € 86,77 miljoen bij te dragen aan mobiliteitshub HUB XL en verbetering van de oost-west fietsverbindingen. Ook wordt de fietsverbinding Papendorp - Leidsche Rijn Centrum verbeterd, komen er goede fietsparkeervoorzieningen en wordt dynamisch verkeersmanagement ingevoerd. Met deze investering kunnen 6.200 woningen versneld worden gebouwd, precies in het gebied van Utrecht met de grootste woningbouwopgave

Woerden: Middelland, Stationsgebied, Snellenpoort                                                                                                 

In Woerden is het Rijk gevraagd € 10 miljoen bij te dragen aan twee fietsverbindingen, de ombouw van een knooppunt en een vijftal mobiliteitshubs. Hiermee is het mogelijk om in bestaande binnensteden woningen te bouwen. Met deze investering kunnen 3.650 woningen versneld worden gebouwd.

Vaststelling onder voorbehoud van cofinanciering voor 1 oktober 2022

Soest: Multimodale ontsluiting en leefbaarheid Soesterberg                                                                                 

In Soest is het Rijk gevraagd € 3,06 miljoen bij te dragen aan een extra ontsluitingsweg, een betere ontsluiting van Soesterberg-Noord, een deel van een fietsstraat en de aanleg van een busbaan. Met deze investering kunnen 920 woningen versneld worden gebouwd.

Utrecht-Noordwest: Wisselspoor, Thomas a Kempisplantsoen en Cartesius fase                                             

In Utrecht-Noordwest is het Rijk gevraagd € 22,08 miljoen bij te dragen aan de aanleg van een fietsverbinding over of onder een bundel van sporen, om te zorgen voor een goede verbinding tussen nieuwe wijken en het centrum. Hiermee is het mogelijk om versneld, en dicht tegen het stadshart aan, 1.544 nieuwe woningen te bouwen.

Veenendaal: Groenpoort                                                                                                                                                     

In Veenendaal is het Rijk gevraagd € 1,5 miljoen bij te dragen aan verbeterde ontsluiting van de westelijk gelegen provinciale weg. Hiermee is het mogelijk om versneld 968 woningen te bouwen.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen