Hoe gaat het met de MIRT-verkenning OV en Wonen?

16-03-2022 504 keer bekeken

In de MIRT-verkenning OV en Wonen kijken we onder andere naar hoe goede bereikbaarheid meer woningbouw mogelijk kan maken. “Je kunt gebieden nu eenmaal niet goed inrichten wanneer je ze niet goed bereikbaar maakt voor mensen.” Projectleider Tom van Tilborg praat ons bij.

MIRT-verkenning

Tom trapt af met wat uitleg over MIRT-verkenningen. “In een MIRT-verkenning proberen gemeenten en provincies samen met het Rijk tot slimme, duurzame oplossingen voor grote ruimtelijke uitdagingen te komen. Dit gaat volgens een vaste procedure, waarin men in het onderzoek steeds concreter wordt. Startpunt van elke MIRT-verkenning is een beslissing waarin opgenomen staat aan welke opgaven we gaan werken. We eindigen met een besluit over wat we concreet willen doen om dat te bereiken. In ons geval werken we toe naar een voorkeurspakket van OV-maatregelen om de bereikbaarheid van de regio Utrecht tot 2030 te verbeteren en nieuwe woningen en werklocaties mogelijk te maken tussen Utrecht Centraal, de Merwedekanaalzone en Nieuwegein.”

Stand van zaken

“Nu, in onze huidige (analyse)fase, stellen we verschillende combinaties van maatregelen samen die mogelijk een oplossing bieden. Deze combinaties van maatregelen variëren met allerlei aspecten van openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan het type vervoer (bus, tram of metro) of soort treinstation, maar ook aan verschillende routes, hoe vaak ze stoppen en of ze door tunnels of over bruggen kunnen. De maatregelen worden doorgerekend en op allerlei vlakken beoordeeld om te kunnen bepalen of ze kansrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan hun invloed op milieu- en verkeersveiligheid, of ze effectief zijn, wat ze kosten en of inwoners en belanghebbenden ze zien zitten. Dat is een behoorlijke klus!”

Bestuurders besluiten op basis van deze informatie wat de drie meest kansrijke combinaties lijken. Deze worden in een volgende fase (na de zomer) weer verder uitgewerkt en onderzocht, waarna uiteindelijk één voorkeurspakket overblijft.

Vervolg

“Wat we in de MIRT-verkenning onderzoeken is ontzettend belangrijk voor stad en regio, zeker omdat de vraag naar mobiliteit er in de toekomst nóg groter zal zijn dan we eerder dachten en er dringend behoefte is aan nieuwe woningen. Daarbij is een goede balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid van belang. Om die reden betrekken we naast experts ook inwoners en belanghebbenden bij de uitwerking. Dit doen we op diverse momenten. Binnenkort kunnen zij aangeven wat ze vinden van de maatregelen in de pakketten. Hiervoor worden voor de zomer twee bijeenkomsten georganiseerd. De reacties vanuit de omgeving maken we inzichtelijk voor bestuurders, zodat zij dit na de zomer mee kunnen wegen bij hun uiteindelijke besluit over welke maatregelen we verder onderzoeken en welke afvallen.”  

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen