Gebiedsonderzoeken: waar staan we?

16-03-2022 745 keer bekeken

Met de Gebiedsonderzoeken brengen we in kaart hoe goede woon- en werkplekken toegevoegd kunnen worden aan de Grote U. Dat is het U-vormig gebied rond de Utrechtse binnenstad en haar buitenwijken. Programmatrekker Marijke van Wely vertelt ons hoe de onderzoeken verlopen.

Gebiedsonderzoeken

Marijke bakent eerst het bereik van de gebiedsonderzoeken af. “In het ontwikkelperspectief Utrecht Nabij is de Grote U gekozen als plek waar veel van de verwachte groei aan woningen en arbeidsplaatsen in de regio, na 2030, opgevangen kan worden. In de gebiedsonderzoeken kijken we specifiek wat de mogelijkheden voor verstedelijking van de gebieden Lunetten/Koningsweg-Utrecht Science Park (Oost), A12-zone (Zuid) en Leidsche Rijn/Zuilen (West) zijn.”

Kansen en barrières

“Om gezonde groei hier mogelijk te maken is nu gekeken naar de kwaliteiten, belemmeringen en kansen voor verstedelijking in deze gebieden. Denk hierbij aan kwaliteiten als bestaande OV-knooppunten of recreatiegebieden, fysieke barrières als snelwegen of een hoogspanningslijn en kansen op het gebied van bereikbaarheid of groen. We kijken naar wat precies de potentie voor verstedelijking van de gebieden is; de plussen en de minnen. Hierdoor hebben we nu goed zicht op wat er nodig is wanneer er groei naar deze gebieden komt.”

Vervolg

“De komende periode bestuderen we wat verstedelijking in deze gebieden betekent voor groen, water, energie, sport en -natuurlijk- mobiliteit. Verstedelijking biedt dus ook echt kansen voor deze gebieden. Met de resultaten van deze onderzoeken helpen we rijk, provincie en gemeenten om samen met inwoners en belanghebbenden om verstandige keuzes te maken. Eind 2022 maken bestuurders (financiële) afspraken over het vervolg van de gebiedsonderzoeken op hoofdlijnen.”

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen