Terugblik op ruim 2 jaar U Ned

21-12-2021 1098 keer bekeken

Op 1 januari wordt programmadirecteur Jos van Loon opgevolgd door Hannah Cremers. Jos was sinds juli 2019 betrokken bij U Ned en heeft het programma in die tijd enorm zien groeien. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen tweeëneenhalf jaar?

Opstartfase

“Toen ik in de zomer van 2019 bij U Ned aan tafel schoof, bevonden we ons echt nog in de opstartfase. Betrokken bestuurders en directeuren hadden een enorme drive om samen tot inhoud en besluiten te komen. Tegelijkertijd was dat ook best spannend. Want hoe gaat dat eigenlijk, met zoveel partners samenwerken aan zulke brede vraagstukken? Vanaf het begin is het mijn opdracht geweest daarvoor de goede basis te leggen. Met de wetenschap dat iedere organisatie eigen wensen en belangen heeft, samenwerken aan de gezamenlijke ambitie. En dat is gezonde groei bereikbaar maken.”

Van samen willen naar samen doen

“Het programma heeft de afgelopen jaren een grote stap in volwassenheid gezet. Van samen willen naar samen doen. In vergelijking met toen is er nu ook een veel groter team dat werkt aan onderzoeken, verkenningen en maatregelen. En dat leidt tot resultaten. Ik ben bijvoorbeeld erg trots op Utrecht Nabij. Voor het eerst hebben we als regio Utrecht in samenwerking met het Rijk een gezamenlijk perspectief op groei en mobiliteit voor de komende twintig jaar en verder. Daarnaast zijn we in de zomer van 2020 gestart met de MIRT-verkenning OV en Wonen. Uniek in Nederland om ov-maatregelen en woningbouw te koppelen in een MIRT-verkenning. Ook vind ik het mooi om te zien dat we de handen op elkaar krijgen voor concrete maatregelen in het hier en nu. Zo werden we het eens over 8 no regret-maatregelen ter waarde van 45 miljoen euro. Dat zijn bijvoorbeeld fietsroutes en ov-verbindingen die binnen een paar jaar al gaan bijdragen aan bereikbaarheid.”

Vooruitblik

“De komende jaren voorzie ik een aantal opgaven voor U Ned. Op de korte termijn moeten we aan de slag met een pakket maatregelen om de druk op mobiliteit weg te nemen en woningbouw mogelijk te maken. In het programmaonderdeel Aanpak 2030 wordt hard gewerkt aan een voorstel daarvoor. Daarnaast lopen er onderzoeken naar mobiliteit en verstedelijking op allerlei locaties in de regio. Die moeten op een gegeven moment overgaan in MIRT-verkenningen. Al deze stappen zijn natuurlijk afhankelijk van investeringen. Daarom lijkt het mij goed als de partners afspraken maken over de financiering van U Ned op de langere termijn.”

De volgende stap

“Ik heb erg genoten van alle mensen die samen U Ned maken, maar mijn tijd bij het programma zit er nu op. Steeds meer ben ik erachter gekomen dat ik mensen, teams en organisaties wil helpen om hun samenwerking te verbeteren. Daarover heb ik in mijn rol als programmadirecteur veel geleerd. Ik ga als zelfstandige verder om die ervaring op allerlei verschillende plekken in de praktijk te brengen. Het is een langgekoesterde wens waar ik veel zin in heb. Gelukkig laat ik het programma in goede handen achter, bij mijn opvolger Hannah Cremers en bij het hele U Ned-team.”

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen