Van start met programma Knooppunten

11-11-2021 840 keer bekeken

In Utrecht Nabij is de groeiambitie voor de regio tot 2040 en daarna beschreven. Een belangrijk deel van nieuwe woon-werklocaties moeten komen rond grotere regionale ov-knooppunten in 7 gemeenten: Breukelen, De Bilt, Bunnik, Houten, Vianen, Woerden en Zeist. Maar wat is daar eigenlijk voor nodig?

Eelco Sneep is gestart als kwartiermaker van het programma Knooppunten en neemt ons mee in die zoektocht.

Regiopoorten

Om bij het begin te beginnen, vertelt Eelco waar het programma Knooppunten vandaan komt. “Eind 2020 is Utrecht Nabij vastgesteld. Dat is de visie van U Ned waarin staat hoe de regio Utrecht de verwachte groei van de komende decennia opvangt en bereikbaar blijft. Omdat wonen, werken en mobiliteit hand in hand gaan, kiezen we ervoor om te verstedelijken op locaties die goed bereikbaar zijn of te maken zijn. Deels gebeurt dat in de zogenaamde Grote U, aan de randen van de stad Utrecht. Een ander deel voorzien we rondom knooppunten in de regio. Hier komen routes van bus, tram, trein, fiets en auto samen, is ruimte voor stedelijke ontwikkeling én reis je gemakkelijk van de drukte in de stad naar het groen van de omgeving. Deze locaties noemen we ook wel regiopoorten”.

Flinke puzzel

“We weten ruwweg hoeveel ruimte we bij de beoogde regiopoorten zien voor woon-werklocaties, maar de ontwikkelingen bij deze poorten verschillen van elkaar in tempo en fase. Belangrijk uitgangspunt is dat we de knooppunten niet vanuit U Ned ontwikkelen, maar wel inventariseren wat daarvoor nodig is en partijen en plannen met elkaar verbinden. We proberen antwoord te krijgen op vragen als: wat betekenen onze woningbouwambities voor de capaciteit op het spoor? En sluit dit aan op de langjarige plannen voor het openbaar vervoer? Het is een flinke puzzel en het programma Knooppunten moet alle puzzelstukjes bij elkaar brengen.”

Kwartiermaker

“Samen met een nog te werven collega van de provincie Utrecht ben ik gevraagd om als kwartiermaker het benodigde voorwerk te doen. De komende tijd voeren we vooral veel gesprekken met betrokkenen binnen en buiten U Ned. Het doel is om met elkaar te verkennen wat ervoor nodig is om de verstedelijking rond de regiopoorten daadwerkelijk mogelijk te maken of te versnellen. En welke rol een eventueel knooppuntenprogramma hierin kan spelen. We bekijken de verschillende poorten daarbij ook in relatie tot elkaar en andere ov-knooppunten en corridors. Uiteindelijk draait het erom dat we een vorm vinden waarmee we de ambities uit Utrecht Nabij voor elkaar krijgen.”

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen