BO MIRT verplaatst naar begin 2022

11-11-2021 718 keer bekeken

Het BO MIRT van november wordt verplaatst naar het eerste kwartaal 2022. Dit jaarlijkse overleg tussen Rijk en regio is altijd een belangrijk moment voor U Ned. Programmadirecteur Jos van Loon vertelt wat het doorschuiven naar volgend jaar voor U Ned betekent.

Bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio

“BO MIRT is de afkorting voor het bestuurlijke overleg dat Rijk en regio hebben over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het gaat om grote programma’s en projecten in het ruimtelijke domein die – in ieder geval deels – uit het Mobiliteitsfonds van het Rijk gefinancierd worden. Tijdens het BO MIRT bespreken de partners onderzoeken en resultaten en beslissen ze over investeringen. Op hoofdlijnen gaat het dus ook over de programma-aanpak van U Ned: we delen de uitkomsten van onze studies en verkenningen, bespreken waar we volgend jaar aan gaan werken en besluiten over de financiering van maatregelen. In 2019 besloten we in het BO MIRT over de start van de MIRT-verkenning en in 2020 stelden we Utrecht Nabij vast.”

Verplaatsing

“Normaal vindt het BO MIRT elk jaar in november plaats. In verband met de demissionaire status van het kabinet, is dit jaar besloten om het te verplaatsen naar het eerste kwartaal van 2022. In november gaan Rijk en verschillende regio’s – waaronder Utrecht – wel in gesprek over verstedelijkingsstrategieën in het hele land. Dat is belangrijke informatie voor de formerende partijen en zo kan het nieuwe kabinet een vliegende start maken met dit onderwerp.

Meer tijd voor voorbereiding

“Voor U Ned betekent de verplaatsing dat we verder zijn met onze lopende onderzoeken. We zijn van plan een update te geven over de 3 gebiedsonderzoeken, specifiek over wat er per locatie mogelijk is qua verstedelijking en wat dat betekent voor de bereikbaarheid. Daarnaast willen we een pakket van mobiliteitsmaatregelen voor de korte termijn voorleggen die helpen om woningbouw te realiseren. En vanuit de MIRT-verkenning OV en Wonen hebben we dan 10 maatregelenpakketten voor het openbaar vervoer in Utrecht en Nieuwegein onderzocht. We delen de resultaten op het BO MIRT en bespreken welke pakketten kansrijk genoeg zijn om verder te onderzoeken.”

Kabinetsformatie

“We verwachten niet dat er in voorjaar 2022 beslissingen worden genomen over investeringen in onze regio. Dat gebeurt waarschijnlijk in het BO MIRT van eind volgend jaar. Maar of, wanneer en in welke mate geïnvesteerd wordt, hangt ook af van de kabinetsformatie. Het is natuurlijk een politiek bestuurlijke beslissing waar de prioriteiten liggen tijdens de volgende regeerperiode. We hopen dat het nieuwe kabinet de plannen voor wonen combineert met de bereikbaarheidsopgave die daarbij hoort.”

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen