8 no regret-maatregelen voor betere bereikbaarheid

14-07-2021 1687 keer bekeken

De programmaraad van U Ned heeft 8 no regret-maatregelen vastgesteld. Dat zijn maatregelen ter waarde van 45 miljoen euro die bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio Utrecht en uiterlijk 2025 uitgevoerd zijn.

Altijd goed

Voor de gehele regio Utrecht is het nodig dat Utrecht Science Park (USP) beter bereikbaar wordt en dat Utrecht CS wordt ontlast als centraal knooppunt. Ook is het belangrijk dat (toekomstige) woonlocaties aan de Zuidwestkant van de stad Utrecht bereikbaar zijn. In de MIRT-verkenning OV en Wonen worden daarvoor oplossingen gezocht tot 2030. Maar ook op kortere termijn is er actie nodig. Hierop spelen de no regret-maatregelen in. Dat zijn ov- en fietsmaatregelen die – ongeacht de toekomstscenario’s voor verstedelijking – altijd goed zijn om te nemen en voor 2025 uitgevoerd kunnen worden.

8 maatregelen

In de programmaraad hebben bestuurders van de U Ned partnerorganisaties 8 no regret-maatregelen vastgesteld. Daarover is ook een overeenkomst getekend door de organisaties die de maatregelen gaan uitvoeren, namelijk de gemeenten Bilthoven, Bunnik, Utrecht en Zeist, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Zij starten de projecten op zodra het budget is vrijgegeven door de U Ned partners. De 8 no regret-maatregelen zijn:

  1. Fietsverbindingen tussen USP – Bilthoven en tussen USP – Bunnik
  2. ‘Utrecht om de zuid’: fietsroutes in de stad Utrecht tussen Merwedekanaalzone/Nieuwegein en USP
  3. ‘Utrecht om de noord’: een fietsroute in de stad Utrecht tussen Utrecht Centraal en USP
  4. Fiets & Ride Zeist: een overstappunt voor fiets en openbaar vervoer
  5. Een snellere ov-verbinding tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein, langs de Merwedekanaalzone (Europalaan Zuid).
  6. Een snellere ov-verbinding tussen station Overvecht en USP
  7. P&R Soesterberg: een overstappunt voor auto en openbaar vervoer
  8. Een fietsbrug over de A12 ter hoogte van Bunnik.

‘Belangrijke stap’

Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht en voorzitter van de programmaraad van U Ned: “We hebben in de provincie Utrecht een enorme woningbouwopgave. Daarin trekken rijk, provincie en gemeenten samen nauw op. Ik ben trots op de wijze waarop we dat doen. Met dit pakket aan maatregelen hebben we een belangrijke stap gezet in de bereikbaarheid van Utrecht, en kunnen we tegemoetkomen aan de vraag naar woningen in onze regio.” Schaddelee ziet de ideale toekomst voor zich met meer verplaatsingen te voet, per fiets of met openbaar vervoer in combinatie met zero emissie van gemotoriseerd vervoer. “We willen een gezonde, stedelijke leefomgeving in een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige provincie. Mobiliteit is bij uitstek een thema dat niet ophoudt bij de stadsgrenzen en afhankelijk is van een goede samenwerking met partners in de regio en met het Rijk.”

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen