MIRT-verkenning OV en Wonen gaat nieuwe fase in

05-04-2021 1255 keer bekeken

De Startfase van de MIRT-verkenning OV en Wonen is afgerond. Het resultaat: een aantal oplossingsrichtingen voor het openbaar vervoer die bijdragen aan de bereikbaarheid van Utrecht en woningbouw mogelijk maken. In de volgende fase worden ze verder uitgewerkt.

Leonie van der Horn is omgevingsmanager van de MIRT-verkenning en neemt ons mee in de stand van zaken.

De MIRT-verkenning OV en Wonen

“We hebben een enorme ruimtelijke opgave in de regio Utrecht. Vanuit U Ned zoeken we naar mogelijkheden om woningbouw mogelijk te maken, bedrijven de ruimte te geven en ervoor te zorgen dat bewoners, bezoekers en werknemers zich van A naar B kunnen blijven verplaatsen. Met als randvoorwaarde dat prettig en gezond wonen niet onder druk komt te staan. De MIRT-verkenning OV en Wonen bekijkt hoe openbaar vervoer daar vanaf ongeveer 2030 aan kan bijdragen. Specifieke doelen zijn om Utrecht Science Park beter bereikbaar maken, de druk op Utrecht Centraal en het centrum te verlichten en ervoor zorgen dat nieuwe woon- en werklocaties in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein bereikbaar zijn.”

Een grote trechter

“Het is een flinke puzzel om tot de best passende maatregelen te komen. Alles is met elkaar verbonden. Dus verander je iets op een plek, dan heeft dat meteen invloed op een andere plek. Het is dus zoeken naar de beste verhoudingen. We weten ook dat de maatregelen om een flinke investering vragen. Daarom is het belangrijk dat we gedegen onderzoek doen naar alle mogelijkheden. Een MIRT-verkenning is een proces vanuit het Rijk om grote vraagstukken op het gebied van ruimtegebruik en infrastructuur op te pakken. Dat kun je het beste zien als een grote trechter. In een aantal fases werken we van nog vrij abstracte mogelijke oplossingsrichtingen toe naar een concreet pakket aan maatregelen voor het openbaar vervoer. Na elke fase blijft er een aantal scenario’s over en valt er een aantal af.”

Samen met de omgeving

“Dat we aan een complexe puzzel werken, betekent niet dat alleen experts nadenken over oplossingen. Als je aan de slag gaat in een druk stedelijk gebied, is het cruciaal dat je de omgeving een plek geeft in de planvorming. Daarom betrekken we belangenorganisaties. Minstens even belangrijk zijn de gebruikers van een gebied – van bewoners en reizigers tot scholen, kantoren en winkels. Zij merken het effect van maatregelen als eerste en kennen het gebied als geen ander. Als omgevingsmanager sta ik aan de lat om hen mee te nemen in het proces en tegelijkertijd hun zorgpunten en kennis een plek te geven in de uitwerking. Dat leidt tot nieuwe inzichten waarmee we tot betere oplossingen komen.”

Kansrijke oplossingsrichtingen

“De startfase van de MIRT-verkenning OV en Wonen is nu afgerond. Daarin stond de vraag centraal: welke oplossingsrichtingen zijn kansrijk en kunnen we in de volgende fases concreter uitwerken? Na grondig onderzoek, gesprekken met experts en participatie met de omgeving kwamen we uit op drie samenhangende onderdelen. Als eerste de zogenaamde ‘Combinatie West’, die bestaat uit ov-verbindingen tussen Leidsche Rijn en Westraven, tussen Papendorp en Utrecht Centraal en tussen Nieuwegein en Leidsche Rijn. Ook een versterkt station Leidsche Rijn hoort hierbij. Een tweede oplossingsrichting is een snelle ov-verbinding tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein. Als laatste is er ‘Combinatie Oost-Zuid’. Die bestaat uit het deels nog te bouwen station Lunetten-Koningsweg en nieuwe ov-verbindingen naar Utrecht Science Park vanuit Nieuwegein en vanuit Westraven.”

En nu verder

“Het einde van elke fase luidt het begin van de volgende in. In de Startfase hebben we verbindingen op kaarten getekend, die maken we in de Analysefase een stuk concreter. Hoe kunnen mogelijke routes van ov-verbindingen bijvoorbeeld gaan lopen? En kiezen we dan voor trams of bussen? Natuurlijk betrekken we de omgeving hier ook bij tijdens een reeks vooralsnog online bijeenkomsten tot in het najaar. De eerste daarvan vindt plaats op maandag 12 juli.”

Meer weten?

De MIRT-verkenning OV en Wonen heeft een eigen nieuwsbrief en websitepagina gericht op participatie. Vragen beantwoordt Leonie graag via verkenningovwonen@programma-uned.nl.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen