Even voorstellen: Jorrit Nijhuis en Nienke Boneschansker

25-05-2021 969 keer bekeken

Het programmateam bestaat uit de mensen die samen dagelijks met U Ned aan de slag zijn. In deze terugkerende rubriek stellen de programmateamleden zich om de beurt aan u voor. Dit keer zijn dat Jorrit Nijhuis en Nienke Boneschansker, samen trekker van de Aanpak 2030.

De Aanpak 2030 is een programma-onderdeel van U Ned op de middellange termijn.

Wie zijn jullie en wat is jullie achtergrond?

“Mijn naam is Jorrit, en ik werk vanuit het ministerie van IenW voor U Ned. Naast trekker van de Aanpak 2030 zit ik ook de begeleidingsgroep van Goedopweg, de organisatie die onder andere de kortetermijnaanpak van U Ned uitvoert. De rode draad door mijn werkzaamheden is gedragsbeïnvloeding binnen mobiliteit, dus hoe je mensen kunt verleiden tot bepaald reisgedrag. Zo was ik bijvoorbeeld ook betrokken bij het programma Beter Benutten.”

“Ik ben Nienke en namens het gemeentelijke samenwerkingsverband U10 bij U Ned betrokken. Mijn achtergrond ligt in de sociale geografie en planologie. Bij verschillende adviesbureaus heb ik gewerkt aan vraagstukken op het gebied van interbestuurlijke verhoudingen en de fysieke leefomgeving. Vorig jaar stapte ik over naar de U10 om daar vanuit overheidskant een bijdrage aan te leveren. Als netwerk van Utrechtse gemeenten zien we grote opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid en gezonde leefomgeving op ons afkomen. Daarom vinden we het belangrijk om binnen U Ned onze rol te pakken.”

Wat zien jullie als je grootste opgave binnen U Ned?

“Die vraag heeft meer dan één antwoord. De opgave van de Aanpak 2030 is om met een concreet pakket maatregelen bij te dragen aan de bereikbaarheids- en woningbouwopgave op de middellange termijn. Daarbij richten we ons op kleine infrastructurele maatregelen en het stimuleren en beïnvloeden van reisgedrag. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het verbinden van thema's, projecten en programma's. Er gebeurt namelijk al een heleboel op dit gebied, zowel binnen U Ned en Goedopweg als bij partnerorganisaties. Hoe zorg je er nou voor dat alles logisch op elkaar aansluit? Of dat we geen dingen dubbel doen? Het is aan ons om daar overzicht in te krijgen, goede ideeën samen te brengen en de handen op elkaar te krijgen voor aanvullende maatregelen.”

Waarvoor moet iemand jullie hebben?

“De Aanpak 2030 heeft een soort platformfunctie. Hier moet samenkomen wat er de komende 10 jaar binnen de regio Utrecht gebeurt als het gaat om gedragsmaatregelen en kleine infrastructurele ingrepen. Benader ons dus vooral als je hiermee aan de slag gaat en wilt weten wat er nog meer gebeurt op een bepaald thema. En als wij zelf daarop geen antwoord hebben, kunnen we je met de juiste mensen in contact brengen.”

Wat is jullie vraag of oproep voor de lezers?

“We zijn begin 2021 gestart met de Aanpak 2030. Dat betekent dat we nu nog vooral aan het inventariseren zijn: wie is waarmee bezig en welke goede ideeën bestaan er allemaal? Dus heb je suggesties voor maatregelen die in ons straatje passen? Laat het dan vooral weten! Daarnaast willen we een goed beeld krijgen van de verwachte mobiliteitsknelpunten die gemeenten voorzien op hun netwerken door grootschalige woningbouwplannen tot het jaar 2030. Vanuit onze aanpak kunnen we mogelijk bijdragen aan een oplossing daarvoor.”

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen