Gebiedsonderzoeken: verder verstedelijken in Utrecht

07-04-2021 2420 keer bekeken

Dit jaar start U Ned met drie onderzoeken naar ontwikkelmogelijkheden in de gebieden Leidsche Rijn-Zuilen, de A12-zone en Lunetten/Koningsweg – Utrecht Science Park. Daaruit moet duidelijk worden hoe de verstedelijking er hier uit komt te zien én welke stappen we te zetten hebben om daar te komen.

Marijke Van Wely is trekker van de drie gebiedsonderzoeken en neemt ons mee in dit nieuwe programmaonderdeel van U Ned.

De grote U

“We weten dat er in de regio Utrecht tot 2040 tussen de 104.000 en 125.000 extra woningen nodig zijn en plek voor ruim 80.000 banen. Wat zijn nou logische locaties om die groei op te vangen? Eind vorig jaar kwam Utrecht Nabij uit, de toekomstvisie van U Ned voor de regio. Een belangrijke keuze in Utrecht Nabij is om een groot deel van deze nieuwe woningen en banen te concentreren  in de ‘grote U’: een U-vormig gebied rond het centrum van Utrecht met een focus op Leidsche Rijn-Zuilen, de A12-zone en Lunetten/Koningsweg – Utrecht Science Park. Deze drie gebieden krijgen ieder een eigen gebiedsonderzoek. Daarin onderzoeken we waar de woningen en arbeidsplaatsen een plek kunnen krijgen en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om daar te gaan bouwen. Daarbij moeten we natuurlijk rekening houden met de bestaande bouwplannen voor bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone, de Cartesiusdriehoek en het Beurskwartier.”

Goed stuk stad

“De gebiedsonderzoeken hangen samen met andere programmaonderdelen van U Ned en soms ook met projecten van organisaties waarmee we samenwerken. Het bouwen van nieuwe woningen en kantoren of winkels is namelijk niet los te zien van hoe we in deze gebieden omgaan met bijvoorbeeld groen, energie en mobiliteit. Vooral de Mobiliteitsstrategie 2040 is nauw verbonden met de gebiedsonderzoeken. Daarin worden de bereikbaarheidsaspecten van Utrecht Nabij verder uitgewerkt. Dus: hoe ziet het netwerk voor fiets en voetganger, ov en auto er in 2040 uit? Uiteindelijk is het een integrale opgave: we willen gewoon een goed stuk stad maken waar je prettig kunt wonen en werken en dat goed bereikbaar is.”

Op naar 2022

“De gebiedsonderzoeken vormen een nieuw programmaonderdeel van U Ned. Samen met een consortium van bureaus gaan we aan de slag om verstedelijkingsmodellen uit te werken voor de verschillende gebieden. Wat voor woningbouw is hier mogelijk en in welke aantallen, hoe moeten we het gebied dan ontsluiten en hoe gaan we om met groen in de wijk? Bij elk model maken we inzichtelijk welke ingrepen er nodig zijn en de kosten die daarbij komen kijken. Eind 2022 besluiten rijk en regio op basis van de gebiedsonderzoeken waar, wanneer en in welke mate de drie gebieden verder verstedelijkt kunnen worden.”

De foto bij dit artikel is gemaakt door Jurjen Drent.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen