Even voorstellen: Sebastiaan Dommeck

07-04-2021 782 keer bekeken

Het programmateam bestaat uit de mensen die samen dagelijks met U Ned aan de slag zijn. In deze terugkerende rubriek stellen de programmateamleden zich om de beurt aan u voor. Dit keer is dat Sebastiaan Dommeck, trekker van de Regionale Parkeerstrategie.

Wie ben je en wat is je achtergrond?

"Mijn naam is Sebastiaan Dommeck en sinds een jaar trek ik de Regionale Parkeerstrategie van U Ned. Ik ben tot verkeerskundige opgeleid op wat vroeger de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer heette in Breda. Ik werk eigenlijk voor Empaction, een parkeeradviesbureau. Van daaruit word ik door allerlei organisaties ingeschakeld om te helpen met parkeervraagstukken. Zo was ik betrokken bij Zuid-Limburg Bereikbaar, een samenwerkingsverband van Rijk en regio dat in Limburg werkt aan ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers en goederenvervoerders. En in Utrecht hielp ik mee met een nieuw gemeentelijk parkeerbeleid. Zo is het balletje richting U Ned gaan rollen. Gemeente Utrecht wil meer inzetten op parkeren op afstand en dan heb je natuurlijk ook te maken met omliggende gemeenten en de provincie. Tegelijkertijd ontstond vanuit U Ned de roep om als regio samen een visie op parkeren te ontwikkelen. De Regionale Parkeerstrategie is een logische vervolgstap."

Wat zie je als jouw grootste opgave binnen U Ned?

"Het stoere van deze klus vind ik dat parkeren voor het eerst op deze schaal wordt opgepakt. Normaal is dat namelijk een lokale aangelegenheid. Gemeenten beslissen zelf over betaald parkeren of waar ze parkeerplaatsen aanleggen. De Regionale Parkeerstrategie van U Ned overstijgt het lokale mandaat. De hele regio werkt er samen aan en ook ministeries zijn betrokken. Mijn uitdaging is om alle betrokken partijen ervan te overtuigen dat we elkaar nodig hebben om de strategie tot een succes te maken."

Waarvoor moet iemand jou hebben?

"Het lijkt een open deur: voor alles rondom het onderwerp parkeren. Maar dat is misschien een breder thema dan je denkt. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat je met parkeerbeleid kunt sturen op gedrag en mobiliteit in bredere zin kunt beïnvloeden. Ik denk graag mee over hoe het instrument parkeren op die manier ingezet kan worden, als logisch onderdeel van werken aan bereikbaarheid en verstedelijking."

Wat is je vraag of oproep voor de lezers?

"U Ned legt een parkeeropgave neer die over grenzen heengaat. Dat vraagt om het loslaten van het 'oude denken' vanuit lokaal belang. We kunnen bij een regionale en integrale strategie niet aan cherrypicking doen. Als we gaan voor een regionale strategie, moeten we die ook integraal uitvoeren. Dat betekent soms water bij de wijn doen en een ander keer weer iets terugkrijgen. Mijn oproep is dus: stel de regionale opgave centraal, want dan gaan we meters maken."

Meer weten over de Regionale Parkeerstrategie? In parkeervakblad Vexpansie verscheen een artikel waarin uitgebreid op de strategie wordt ingegaan.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen