Participatie MIRT-verkenning van start

17-11-2020 1329 keer bekeken

De MIRT-verkenning OV en Wonen onderzoekt maatregelen op het gebied van openbaar vervoer die de regio Utrecht bij voorkeur vóór 2030 bereikbaar houden en woningbouw mogelijk maken. Om tot een goede oplossing te komen, is er in de verkenning ruimte voor participatie. Op 12 en 14 januari vinden de eerste bijeenkomsten plaats.

MIRT-verkenning

De MIRT-verkenning onderzoekt maatregelen tot 2030 die de regio Utrecht bereikbaar houden en woningbouw mogelijk maken. Specifiek gaat het om het ontlasten van Utrecht Centraal, het beter bereikbaar maken van Utrecht Science Park, het ontsluiten van nieuwe woon- en werklocaties en de bouw van extra woningen. Het gaat om 17.900 extra woningen in het Beurskwartier, de Merwedekanaalzone en Kanaleneiland, 10.000 in Leidsche Rijn rondom de A2 en Papendorp, 2.000 in Nieuwegein City en 2.500 in Rijnhuizen. De komende twee jaar brengen we maatregelen en oplossingen die hieraan bijdragen in kaart en toetsen we hun effectiviteit. 

Online bijeenkomsten

De MIRT-verkenning start met twee online informatiebijeenkomsten. Daarin leggen we uit welke oplossingsrichtingen we onderzoeken en hoe het proces er de komende jaren uitziet. Daarnaast kunnen deelnemers mogelijke aanvullende oplossingsrichtingen aandragen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bewoners (dinsdag 12 januari) en belangenorganisaties (donderdag 14 januari). Medewerkers van partnerorganisaties binnen U Ned worden op een andere manier bij de MIRT-verkenning betrokken

Participatieplan

In het participatieplan van de MIRT-verkenning staat de participatie-aanpak op hoofdlijnen beschreven. Het plan is te hier te lezen. Elke MIRT-verkeninning bestaat uit een aantal fases, en per fase krijgt de aanpak nog een concretere uitwerking.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen