3 vragen over het doortrekken van de Uithoflijn

16-09-2020 2464 keer bekeken

De bereikbaarheid van Utrecht Science Park (USP) is een belangrijke opgave van U Ned. Daarom wordt in een nieuwe studie onderzocht of de Uithoflijn (de tramlijn die Utrecht Centraal verbindt met USP) doorgetrokken kan worden naar Zeist, of mogelijk zelfs tot aan Amersfoort.

Projectleider Bjorn Hondelink praat ons aan de hand van 3 vragen bij over de studie.

Waarom zou je de Uithoflijn willen doortrekken?

“Een van de ambities van U Ned is om USP beter bereikbaar te maken. Vorig jaar werd al besloten tot het aanleggen van een nieuwe, hoogwaardige busbaan tussen Zeist en USP als onderdeel van een pakket no regret-maatregelen. Het doortrekken van de Uithoflijn biedt hierop een mogelijke aanvulling. ’s Ochtends nemen veel reizigers de tram van Utrecht Centraal naar USP en ’s avonds komen ze weer terug. Maar in de tegenovergestelde richtingen is de tram vaak leeg. Tegelijkertijd rijden er verschillende buslijnen vanuit Zeist naar Utrecht Centraal door het centrum van Utrecht, terwijl het in de Utrechtse binnenstad altijd druk is. Wanneer je de Uithoflijn doortrekt naar Zeist, vergroot je de opbrengst van de tramverbinding en kun je de Utrechtse binnenstad ontlasten.”

“Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om de Uithoflijn helemaal door te trekken naar Amersfoort. Daarmee zorg je voor een verbinding tussen USP en Amersfoort, draag je bij aan het ontlasten van Utrecht Centraal en ontsluit je mogelijke woningbouwlocaties tussen de twee steden in. Daarnaast kunnen automobilisten op de A28 met een bestemming in Utrecht of Amersfoort parkeren op afstand en overstappen op de tram.”

Wat wordt er in deze studie onderzocht?

“Kort gezegd: is het realistisch om de Uithoflijn te verlengen naar Zeist? Uit eerder onderzoek in het kader van de pre-verkenning weten we dat het voor de bereikbaarheid positieve effecten heeft. Maar er zijn natuurlijk veel meer factoren waarmee je rekening moet houden. Bijvoorbeeld het financiële plaatje. Welke investeringen zijn er nodig om een langere tramverbinding te realiseren en wat zijn de exploitatiekosten? Maar ook qua inpassing in het landschap zijn er uitdagingen. Op het beoogde tracé ligt bijvoorbeeld Landgoed Oostbroek, een gebied met veel natuurhistorische waarde, en doorsnijd je de Nieuwe Hollandse Waterlinie.”

“De verbinding tussen USP en Amersfoort bekijken we iets abstracter. Daar brengen we in kaart of er potentie is voor deze verbinding. Het doortrekken van de Uithoflijn als tram is slechts één van de scenario’s die op tafel ligt. We kijken nadrukkelijk ook naar andere vormen van openbaar vervoer, met daarbij ook nog mogelijke varianten voor het tracé.”

Hoe ziet de planning eruit?

“We hebben een bureau gecontracteerd dat de studie uitvoert. Zij zijn daar op dit moment mee aan de slag,en begin oktober zullen de eerste resultaten binnen zijn. Daarna wordt het een bestuurlijk besluit: zien we voldoende aanleiding om hiermee verder mee te gaan? Als dat zo is, vindt er een vervolgonderzoek plaats om tot een investeringsbeslissing te komen. Pas als dat ook leidt tot groen licht, kan de openbaarvervoerverbinding echt aangelegd worden. We hebben het dan op zijn vroegst over 2030.”

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen