MIRT-verkenning OV en Wonen officieel van start

23-07-2020 2076 keer bekeken

Eind 2019 spraken rijk en regio af om een MIRT-verkenning te starten naar ov en wonen in de regio Utrecht. In de Programmaraad U Ned van 14 juli 2020 is de startbeslissing geaccordeerd en heeft de staatssecretaris deze ondertekend en openbaar gemaakt. Dat betekent dat we nu echt van start gaan.

MIRT-verkenning

De MIRT-verkenning onderzoekt maatregelen tot 2030 die de regio Utrecht bereikbaar houden en woningbouw mogelijk maken. Specifiek gaat het om het ontlasten van Utrecht Centraal, het beter bereikbaar maken van Utrecht Science Park, het ontsluiten van nieuwe woon- en werklocaties en de bouw van extra woningen. Het gaat om 17.900 extra woningen in het Beurskwartier, de Merwedekanaalzone en Kanaleneiland, 10.000 in Leidsche Rijn rondom de A2 en Papendorp, 2.000 in Nieuwegein City en 2.500 in Rijnhuizen. De komende twee jaar brengen we maatregelen en oplossingen die hieraan bijdragen in kaart en toetsen we hun effectiviteit. Nu de startbeslissing is getekend, starten we met het ontwikkelen van een aanpak en een participatieplan. Zodra meer bekend is over hoe de participatie eruit ziet, laten wij u dat weten.

Quickscan

Ter voorbereiding op de startbeslissing is een 'Quickscan HOV Zuidlob (lees hier de samenvatting van de Quickscan) uitgevoerd. In deze Quickscan zijn verschillende varianten voor nieuwe hoogwaardige ov-verbindingen in Utrecht-Zuidwest, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen bekeken. De scan geeft meer inzicht in de mogelijke oplossingsrichtingen en aandachtspunten voor dit gebied. De belangrijkste conclusie voor de MIRT-verkenning is om ook de toekomstvastheid van de onderzochte maatregelen goed in het oog te houden. Niet alle maatregelen blijken bij verdere groei in de regio namelijk ook na 2030 even effectief. De resultaten van de Quickscan worden meegenomen in de MIRT-verkenning.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen