Even voorstellen: Margreet Kikkert

10-06-2020 1261 keer bekeken

Het programmateam bestaat uit de mensen die samen dagelijks met U Ned aan de slag zijn. In deze terugkerende rubriek stellen de programmateamleden zich om de beurt aan u voor. Dit keer is dat Margreet Kikkert, kwartiermaker van de no regret-maatregelen.

Wie ben en wat is je achtergrond?

“Mijn naam is Margreet Kikkert en ik ben kwartiermaker van de no regret-maatregelen van U Ned. Ooit begon ik als beleidsmedewerker binnen de planologie, maar al gauw ging ik de richting van projectmanager op. Eerst bij de gemeente Utrecht, waar ik na een ‘rondje Randstad’ via Amsterdam, Den Haag en Rotterdam weer ben teruggekomen. Inmiddels woon ik zelf ook alweer 30 jaar in deze mooie stad. Hier houd ik me vooral bezig met bereikbaarheids- en woningbouwprojecten. Zo heb ik bijvoorbeeld met veel plezier gewerkt aan de verkenning verkeersroute Votulast. Door een aantal woonwijken in Utrecht loopt een route die veel automobilisten gebruiken om snel van het centrum naar de A27 te rijden. Het gevolg is dat bewoners, ondernemers en ander verkeer deze route als onveilig ervaren. In een intensief participatieproces hebben we samen met de buurt naar oplossingen gezocht.”

Wat zie je als jouw grootste opgave binnen U Ned?

“Dat is simpel: ervoor zorgen dat er spaden de grond in kunnen om die no regret-maatregelen uit te voeren. Natuurlijk wel met oog voor de andere programmalijnen van U Ned. Het is namelijk een veelomvattend programma waarin de onderdelen nauw samenhangen. Dus wat er in de no regret-maatregelen gebeurt, moet kloppen met wat we op langere termijn willen bereiken en vice versa.”

Waarvoor moet iemand jou hebben?

“Als kwartiermaker werk ik toe naar projectopdrachten. Per maatregel een document waarin staat wat er nou precies moet komen, hoe dat eruit gaat ziet en om welke investering dat vraagt. Kortom, alles waarmee de uitvoerende organisatie verder uit de voeten kan. Dat ik verantwoordelijk ben voor de projectopdrachten, betekent niet dat ik ze alleen opstel. Dat is een proces waarbij ik juist zoveel mogelijk belanghebbenden wil betrekken. Mensen met ideeën daarover moeten mij dus hebben. Ik ben altijd op zoek naar slimme oplossingen die bijdragen aan de doelen van no regret-maatregelen. En ik hoor graag waar we rekening mee moeten houden bij de uitvoering.”

Wat is je vraag of oproep voor de lezers?

“Bereikbaarheid stopt niet bij de grenzen van onze eigen gemeente. Daarom roep ik professionals in de ruimtelijke en bereikbaarheidshoek in de regio Utrecht op om elkaar nog meer op te zoeken. U Ned biedt een mooi platform om die opgaven samen het hoofd te bieden. Dus doe mee!”

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen