Even voorstellen: Tom van Tilborg

02-04-2020 1277 keer bekeken

Het programmateam bestaat uit de mensen die samen dagelijks met U Ned aan de slag zijn. In deze terugkerende rubriek stellen de programmateamleden zich om de beurt aan u voor. Dit keer is dat Tom van Tilborg, projectmanager van de MIRT-verkenning ov en wonen.

Wie ben en wat is je achtergrond?

“Mijn naam is Tom van Tilborg en ik ben sinds kort projectmanager van de MIRT-verkenning ov en wonen bij U Ned. Ik maak onderdeel uit van de zogenaamde projectenpool van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat betekent dat ik vanuit het ministerie aan MIRT-trajecten word uitgeleend als onafhankelijk projectmanager. Zo rond ik binnenkort mijn werkzaamheden af bij Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, een programma dat vergelijkbaar is met U Ned maar dan in de metropoolregio Amsterdam. Het mooie van MIRT-trajecten vind ik dat je met een brede omgeving op zoek gaat naar oplossingen voor complexe vraagstukken. Vooral in stedelijke gebieden is dat heel uitdagend, omdat er in een schaarse ruimte veel opgaven samenkomen.”

Wat zie je als jouw grootste opgave binnen U Ned?

“Op korte termijn moeten we tot een startbeslissing komen. Dat is een document waarmee de minister de MIRT-verkenning officieel start. Ik zie het de komende tijd als mijn opgave om met alle betrokken partijen tot een gezamenlijk beeld te komen. Wat willen we met de verkenning bereiken en hoe gaan we die met zijn allen vormgeven?”

Waarvoor moet iemand jou hebben?

“Bij een programma als U Ned zijn veel belangen betrokken en die spelen logischerwijs ook bij de MIRT-verkenning mee. Uiteindelijk beslissen bestuurders over kansrijke oplossingsrichtingen en de maatregelen die daarbij horen. Wat ik belangrijk vind is dat zij dat kunnen doen op basis van betrouwbare en volledige informatie. Ik bewaak daarom dat we ons in de verkenning baseren op de juiste feiten en cijfers. Daarvoor kunnen mensen dus bij mij terecht.”

Wat is je vraag of oproep voor de lezers?

“Heb je ideeën over mogelijke oplossingen voor de MIRT-verkenning? Laat je dan zeker horen. Concreet heb ik het over maatregelen die bijdragen aan het beter ontsluiten van Utrecht Science Park, die Utrecht Centraal ontlasten of die nieuwe woon-werklocaties bereikbaar maken en houden. We hebben natuurlijk al allerlei mogelijke oplossingen in beeld, maar houden ons zeker aanbevolen voor andere mogelijkheden. Het zal niet de eerste keer zijn dat het team van een MIRT-verkenning wordt verrast door de kennis en creativiteit van de omgeving!”

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen