Maakdagen: samen bouwen aan een metropoolregio

02-04-2020 975 keer bekeken

In het MIRT-onderzoek wordt gewerkt aan het Utrecht van 2040. Hoe willen we dan wonen, werken en leven? En wat betekent dat voor de bereikbaarheid? Een belangrijke stap in het onderzoek zijn de maakdagen, waarin betrokken partijen uit de hele regio en rijk met onderzoeksresultaten aan de slag gaan.

Stand van zaken

Een belangrijke mijlpaal van het MIRT-onderzoek is aankomende zomer. Dan moet er een concept-verstedelijkingsperspectief voor de metropoolregio Utrecht liggen. Eenvoudig gezegd is het een document waarin verschillende opties voor de toekomst van wonen, werken en bereikbaarheid geschetst worden. Dat is geen sinecure: de opgave is om tot 2040 ruimte te maken voor zo’n 200.000 nieuwe inwoners in de regio Utrecht. Dat komt neer op 130.000 extra woningen en ruimte voor ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen. In het concept-verstedelijkingsperspectief worden hiervoor mogelijke locaties aangewezen en uitgelegd welke opties er zijn om die vervolgens ook bereikbaar te maken en houden.

Van onderzoek naar maakdagen

Om tot die opties te komen, zijn er werkgroepen rondom specifieke thema’s gevormd die onderzoek doen naar wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het zijn specialistische werkgroepen die noodzakelijke informatie onderzoeken en opleveren. Uiteindelijk grijpen alle thema’s in elkaar en kun je geen visie voor 2040 ontwikkelen zonder dat ze logisch op elkaar aansluiten. Daarom zijn er maakdagen waarop alle thema’s weer bij elkaar komen. In gemengde groepen bespreken medewerkers van gemeenten uit de hele regio, provincie en Rijk de onderzoeksresultaten en proberen ze daar vanuit alle mogelijke perspectieven naar te kijken. Zo ontstaat er een integrale visie op wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid in de metropoolregio Utrecht.    

Kijkje achter de schermen

Op 5 maart vond een maakdag plaats waar in sessies aan 3 onderwerpen werd gewerkt.

  • Ireen Röling (ministerie IenW) is trekker van de werkgroep Leefbaarheid en begeleidde de eerste sessie. “Gezond stedelijk leven vormt een belangrijk onderdeel van het MIRT-onderzoek. Vanuit onze werkgroep komt uiteindelijk geen pakket aan maatregelen, wij helpen de andere werkgroepen juist om het leefbaarheidsaspect mee te nemen in hun thema. Deze sessie is dan ook bedoeld om samen met de werkgroep bereikbaarheid de opgave die we hebben op het gebied van gezonde en duurzame mobiliteit scherp te krijgen.”
  • De tweede sessie werd begeleid door Bastian Janssen (U10), trekker van de werkgroep Werken en Wonen. “Het gaat goed met de regio Utrecht dus moet er flink bijgebouwd worden. De ervaring leert dat de markt vooral monofunctioneel bouwt omdat dat het meest lucratief is - denk aan gebieden met één type appartementen of kantoorgebouwen. Deze sessie gaat over hoe we daarin diversiteit kunnen brengen: woningen voor alle doelgroepen en ruimte voor allerlei economische activiteiten.”
  • Wouter Veldhuis (stedenbouwkundig bureau MUST) begeleidde de laatste sessie. “Iedereen is het er over eens dat er veel moet gebeuren om 200.000 nieuwe inwoners te faciliteren. Vandaag zoomen we in op mobiliteitsknooppunten, voornamelijk rondom stations in de regio. Dat zijn plekken die goed bereikbaar zijn en dus potentie hebben om verder te ontwikkeld te worden. We maken het heel concreet: waar liggen ze, wat is op die plekken mogelijk aan verstedelijking en wat levert dat uiteindelijk op?”

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen