Omgevingsvisie helpt de provincie groeien

12-02-2020 2548 keer bekeken

Hoe ziet de provincie Utrecht er in 2050 uit? Die vraag staat centraal in de Provinciale Omgevingsvisie, waarvan de conceptversie op dit moment voor iedereen te lezen is. Want hoewel 30 jaar ver weg lijkt, is het met de gestage bevolkingsgroei geen vraag die je onbeantwoord kan laten.

We gingen in gesprek met gedeputeerde Huib van Essen over de uitdagingen die de provincie Utrecht ziet en welk toekomstbeeld daarbij hoort.

Huib van Essen. Foto: Rebke Klokke

Beperkte ruimte

Utrecht heeft volgens Huib een luxeprobleem. “Onze provincie is eigenlijk te populair voor haar omvang. Steeds meer mensen willen hier wonen, werken en recreëren. Dat komt doordat we niet alleen beschikken over een aantrekkelijk stedelijk gebied met alle kansen en voorzieningen die daarbij horen, maar ook over een mooi en heel divers buitengebied. Denk aan de Utrechtse Heuvelrug, het Groene Hart of het Kromme Rijngebied. We verwachten dat het aantal inwoners in de provincie de komende 30 jaar met een kwart toeneemt. Maar de ruimte die we hebben groeit natuurlijk niet mee. En als het autogebruik evenredig met de bevolking toeneemt, wordt het alleen maar drukker op de weg. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.”

Keuze voor groei

“Het uitgangspunt van de provincie Utrecht is dat we groei mogelijk willen maken. Maar dan wel met een belangrijke voorwaarde; iedereen moet hier prettig en gezond kunnen leven. Dat gaat veel verder dan voldoende woningen. Inwoners gebruiken immers energie, hebben behoefte aan groen en recreatie en moeten zich ook van A naar B kunnen bewegen. Het wordt een flinke puzzel om aan al die behoeften te voorzien binnen de beschikbare ruimte. Een voor de hand liggende oplossing lijkt misschien om die gelijkmatig te verdelen en woningbouw over de hele provincie uit te smeren. Maar dan worden afstanden groter en dat maakt het lastig om openbaar vervoer rendabel te houden en fietsen aantrekkelijk te maken. Onwenselijk dus vanuit duurzaamheids- en bereikbaarheidsoogpunt.”

Concentreren en combineren

“De kern van onze groeistrategie is daarom concentreren en combineren. Concentreren betekent dat nieuwe woningbouw voornamelijk plaatsvindt in stedelijke gebieden en rondom ov-knooppunten. Veel van wat je nodig hebt vind je in de buurt of is anders goed bereikbaar. Met combineren bedoelen we dat beschikbare ruimte op meerdere manieren gebruikt wordt. Denk aan een wandelgebied waar ook energie wordt opgewekt, of hoogbouw met een park op het dak. Voor sommigen roept dit een schrikbeeld op. Veel mensen die hutjemutje wonen zonder ruimte om te bewegen of groen in de buurt. Maar dat is een valse tegenstelling; door concentreren en combineren zorg je dat er júíst veel ruimte blijft voor andere zaken dan wonen. De A12 zone tussen Oudenrijn en Lunetten zien wij als een zeer kansrijk gebied. Daar is ruimte voor tienduizenden huizen, op fiets of met OV ben je zo in het centrum van Utrecht, maar ook in het groen van de Hollandse Waterlinie.”

Provinciale Omgevingsvisie

“De richting die we kiezen en wat dat de komende 30 jaar betekent voor de fysieke leefomgeving, staat beschreven in de Provinciale Omgevingsvisie. Om dat plan handen en voeten te geven, zit er regelgeving aan vast en komen er programma’s uit voort. Maar uiteindelijk is het aan de samenleving om hier invulling aan te geven. De provincie Utrecht bouwt zelf geen woningen en legt geen energieparken aan. Dat doen bijvoorbeeld woningcorporaties, projectontwikkelaars,   energiebedrijven en lokale energiecoöperaties. De Provinciale Omgevingsvisie biedt hun duidelijkheid over de toekomstige ruimtelijke inrichting. Onze rol bij het verder realiseren van de plannen is vooral faciliterend. Iets gedaan krijgen in de openbare ruimte is namelijk niet altijd makkelijk. Wij beschikken over de expertise, het netwerk en de middelen om initiatiefnemers met goede ideeën op weg te helpen.”

De POVI en U Ned

“Als provincie zijn we natuurlijk partner in U Ned. We staan grotendeels voor dezelfde opgave. Hoe kun je als regio verder verstedelijken, op een duurzame manier en zonder dat de bereikbaarheid nog verder onder druk komt te staan? Dat zijn geen vraagstukken die je op je eigen eilandje kunt oplossen. Juist de samenwerking tussen overheden onderling en die met de samenleving is cruciaal. Ook doen we in U Ned samen kennis op die voor de provincie heel waardevol is. Met veel belangstelling volgen we bijvoorbeeld het MIRT-onderzoek dat nu wordt uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn direct toepasbaar om onze omgevingsvisie verder te brengen.”

Rechten foto's: provincie Utrecht (foto Papendorp) en Rebke Kokke (foto Huib van Essen).

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen