Goedopweg: de kortetermijnaanpak van U Ned

12-11-2019 4663 keer bekeken

Een regio die tot 2040 én daarna bereikbaar, bewoonbaar en leefbaar is. Dat is de ambitie van U Ned. 2040 lijkt misschien ver weg, maar we moeten ook in het hier en nu al aan de slag. Daarom is de kortetermijnaanpak een belangrijk onderdeel van U Ned.

Deze kortetermijnaanpak wordt uitgevoerd door Goedopweg, een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Amersfoort en Utrecht, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Esther de Lange is programmamanager Goedopweg en neemt ons mee in de aanpak.

Ander reisgedrag

Esther de LangeOp de langere termijn verbetert U Ned de bereikbaarheid van de regio door het aanleggen en verbeteren van infrastructuur. Binnen de kortetermijnaanpak draait het vooral om een beter en slimmer gebruik van de bestaande infrastructuur. “Goedopweg helpt reizigers om andere en duurzame mobiliteitskeuzes te maken”, vertelt Esther. “Dat betekent reizen met andere vervoermiddelen, op andere tijden, of wat vaker thuiswerken als dat mogelijk is. Positieve gedragsbeïnvloeding staat centraal in onze projecten. We weten uit ervaring dat reisgedrag vaak gewoontegedrag is, maar dat mensen ook tot andere keuzes te verleiden zijn als zij er zelf ook baat bij hebben. Zo zijn we in staat gedrag ook duurzaam te veranderen en de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren. Daarmee ondersteunen we de andere programmaonderdelen van U Ned. Als er meer en betere OV- en fietsvoorzieningen worden aangelegd, moeten reizigers er namelijk wel voor kiezen om daar gebruik van te maken.”

‘Routinematige reizigers’ hebben goede alternatieven

“De Goedopweg-projecten zijn gericht op kansrijke groepen reizigers in de regio Utrecht. Een belangrijke is de  doelgroep ‘routinematige reizigers onder de 15 kilometer’. Deze groep komt vaak uit de regio en heeft aantrekkelijke alternatieven voor reizen met de auto tijdens de spits. Ze kunnen geënthousiasmeerd worden om vaker te fietsen of meer met het openbaar vervoer te reizen. De aanleiding voor een project is vaak wegwerkzaamheden of het verbeteren van de doorstroom en de leefomgeving. Zo hebben we in de wijken Utrecht West en Noordwest de afgelopen maanden ruim 6.000 bewoners betrokken om de bereikbaarheid en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren. Bewoners hebben kennis gemaakt met voor hen nieuwe vervoersmiddelen en hun eigen ideeën om duurzame mobiliteit te stimuleren worden nu doorgevoerd in de wijken.”

Samen met werkgevers werken aan duurzame mobiliteit

“Een andere manier om routinematige reizigers in de hele regio Utrecht te bereiken is via de werkgevers. De samenwerking met werkgevers die eerder belegd was bij U15, is sinds augustus 2019 overgenomen door Goedopweg. Onze vier mobiliteitsadviseurs helpen bedrijven hun duurzame mobiliteit een stap verder te brengen. In november lanceren we een nieuwe mobiliteitsscan voor werkgevers in de regio Utrecht. De scan maakt in één klap inzichtelijk waar de die winst te behalen valt. Dat gaat over vitale werknemers, een goede bereikbaarheid en CO2-reductie. Vaak kunnen bedrijven juist kosten besparen als zij serieus aan de slag gaan met duurzame mobiliteit.”

Slimme logistiek

“Slimme logistiek kan ingezet worden om CO2-uitstoot te verminderen. Bedrijven die hieraan meedoen kunnen hun leveringen blijven krijgen als er venstertijden of milieuzones ingevoerd worden. Onze logistiekmakelaars helpen bedrijven bij het optimaliseren van hun processen en aan slimme gezamenlijke oplossingen. Denk aan alle bouwmaterialen in één vrachtwagen naar een hub of transport met een vrachtfiets.  Op dit moment doen we onderzoek naar stadshubs die logistieke goederenstromen samenvoegen. Waar moeten die aan voldoen? Uitgangspunt is dat het aantal transporten in de binnensteden van Utrecht en Amersfoort vermindert en dat er alleen zero-emissie-voertuigen worden ingezet om de binnenstad te bevoorraden. Hiermee zetten we ons mede in voor Zero Emissie stadslogistiek 2025, onderdeel van de klimaatdoelstellingen.”

Goedopweg volgen

De kortetermijnaanpak loopt drie jaar, van 2019 tot 2021. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe Goedopweg projecten en resultaten? Meldt u dan aan voor de Goedopweg nieuwsbrief (algemeen), Goedopweg Werkgevers nieuwsbrief en volg Goedopweg op social media:  LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. Zie ook www.goedopweg.nl.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen