Terugblik: U Nedwerkbijeenkomst 3 oktober

11-10-2019 1261 keer bekeken

Op donderdag 3 oktober vond de tweede U Nedwerkbijeenkomst plaats. Een gemengd gezelschap van belangenvertegenwoordigers, mensen uit het bedrijfsleven en ambtenaren kwam in Het Huis in Utrecht bij elkaar om bijgepraat te worden over de stand van zaken rondom U Ned.

Andere tijden

Als eerste stelde programmadirecteur Jos van Loon zich voor. Omdat hij vrij recent bij U Ned is betrokken, deelde hij zijn eerste indrukken. “Wat mij opvalt is dat de overheid zich veel genuanceerder opstelt dan vroeger. Het gaat niet alleen om knelpunten oplossen. We herkennen dat we te maken hebben met een veelomvattend vraagstuk, waarbij we oog moeten hebben voor de balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid. U Ned wil dit op een transparante manier doen. Met een website, nieuwsbrief en bijeenkomsten maken we voor iedereen inzichtelijk waar we mee bezig zijn.”

De inhoud in

Toen was het tijd om de inhoud in te duiken. Het MIRT-onderzoek en de eerste onderzoeksresultaten werden toegelicht door Hannah Cremers. “In dit onderzoek kijken we naar de toekomst van de regio op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Waar willen we met rijk en regio in 2040 uitkomen? En wat is nodig om daar te komen? Uit de modellen blijkt dat er veel nodig is om Utrecht de groei van de populaire regio te faciliteren, en deze bereikbaar en gezond en leefbaar te houden  . We zijn nog zeker niet klaar!”

Aldert de Vries nam de aanwezigen vervolgens mee in de plannen voor de korte en middellange termijn. “Voor de korte termijn is een pakket aan maatregelen onderzocht. Daarvan zijn 6 zinvol bevonden, en nu wordt gekeken hoe deze van plan tot uitvoering kunnen komen. Voor de langere termijn (2030) worden 4 maatregelen onderzocht die het mogelijk moeten maken dat er meer het OV gereisd wordt, zonder dat alle OV-stromen in de regio via Utrecht Centraal blijven lopen. Dat past op termijn immers niet meer.”

Tot slot lichtte Bertus Cornelissen van de provincie Utrecht het programma Ringpark toe. Dat is een concept waarmee de provincie wil sturen op een balans tussen stedelijke groei en groen. “Er zijn veel raakvlakken met U Ned. Onze missie is ‘Groen groeit mee’ en die van jullie ‘U Ned maakt groei bereikbaar. We kijken samen hoe we elkaar kunnen versterken!”

Vragen, wensen en zorgen

Naast presentaties was er ook ruimte voor gesprekken en vragen. Vooral duurzaamheid en klimaat bleek de aanwezigen aan het hart te gaan. Daarnaast waren er vragen over het al dan niet aanleggen van bus- en tramverbindingen naar de binnenstad van Utrecht en over de gekozen uitgangspunten voor de onderzoeken. Het programmateam beloofde alle input mee te nemen in het vervolg.

De presentaties van de U Nedwerkbijeenkomst zijn te vinden op de documentenpagina.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen