Even voorstellen: het programmateam van U Ned

26-09-2019 9903 keer bekeken

Het programmateam bestaat uit de mensen die samen dagelijks met U Ned aan de slag zijn. In deze terugkerende rubriek stellen de programmateamleden zich om de beurt aan u voor. Omdat dit de eerste in de reeks is, komt deze keer het héle team kort voorbij.

Wat doet het programmateam?

Voor veel van wat U Ned ambieert, staan andere partijen uiteindelijk aan de lat. Of het nou gaat om het aanleggen van fietspaden, busbanen en wegen, het bouwen van woningen, het ontwikkelen van bedrijventerreinen of het stimuleren van ander mobiliteitsgedrag. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen, diverse organisaties en ook burgers hebben hier allemaal een rol in. Juist vanwege die gigantische omvang van wat er moet gebeuren en hoeveel belangen daarbij spelen, is overzicht en samenwerking zo belangrijk. Hiervoor maakt het programmateam van U Ned zich hard. Daarnaast werken ze natuurlijk mee aan de programmaonderdelen van U Ned.

Het programmateam wordt ingevuld door leden vanuit verschillende organisaties (zowel rijk als regio). Als spin in het web zorgt het team ervoor dat stakeholders van elkaar weten waar ze mee bezig zijn en samenwerken waar dat mogelijk is. Ook zorgt het team dat er een langetermijnvisie wordt ontwikkeld, in samenwerking met alle partners. Zo sturen zij erop dat de ontwikkelingen in de regio op elkaar worden afgestemd. Ieder teamlid heeft daarbij zijn of haar eigen focuspunt(en).

Wie is wie?

Het programmateam bestaat uit de volgende leden (van links naar rechts):

U Ned - programmateam

  • Jos van Loon is de programmadirecteur van U Ned.
  • Ingrid Hovelynck was omgevingsmanager van U Ned en vanaf januari 2020 bij het programma betrokken als strategisch procesadviseur.
  • Erik Schuurmans zorgt voor een goede afstemming tussen het ministerie van IenW en U Ned, gericht op rijkswegen en openbaar vervoer.
  • Sanneke Lisman zorgt voor de verbinding met U10: een samenwerkingsverband tussen gemeenten in de provincie Utrecht.
  • Pascalle Albers was de programmasecretaris U Ned en de omgevingsmanager van het MIRT-onderzoek. Haar rol is inmiddels overgenomen door Debby Zandbergen.
  • Edo Kort is de linking pin tussen de ministeries van BZK en EZK en focust zich vooral op het thema wonen.
  • Ellen Vrielink vertegenwoordigt de provincie Utrecht binnen U Ned.
  • Aldert de Vries zorgt dat de ontwikkelingen binnen U Ned en binnen de gemeente Utrecht bij elkaar aansluiten.
  • Mandy Boerboom was voorheen contractmanager van U Ned en is vanaf januari 2020 als omgevingsmanager het aanspreekpunt voor stakeholders.

 

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen