Utrecht presenteert plan voor bereikbaarheid regio

28-05-2018 420 keer bekeken

Er is een forse investering nodig om de stad en regio Utrecht ook in de toekomst aantrekkelijk te houden, en om alle woningen te bouwen die nodig zijn. Utrecht investeert in het slimmer benutten van alle bestaande wegen en fietspaden, een nieuw ov-netwerk en uitbreidingen voor fiets, ov en auto.

Tot 2022 investeert Utrecht in het slimmer benutten van alle bestaande wegen en fietspaden. Daarna is een nieuw openbaarvervoer-netwerk rondom en in de stad Utrecht nodig met knooppunten. En in de jaren na 2030 volgen mogelijk nog meer uitbreidingen voor fiets, ov en auto.

Utrecht is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Het aantal arbeidsplaatsen, inwoners en bezoekers aan Utrecht groeit en daarmee neemt ook het verkeer toe. Tot 2040 moeten in de provincie Utrecht ruim 140.000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel daarvan komt in de stad Utrecht. Het aantal banen in de provincie groeit naar schatting met 100.000 tot 2040.

Plan U Ned

Alle voorstellen voor de bereikbaarheid staan in het plan U Ned (pdf, 5 MB) van het Rijk, provincie, gemeente Utrecht en U10 gemeenten. Dat plan wordt op 4 juni gepresenteerd aan de ministers Ollongren en Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven. Dan wordt ook een financiële bijdrage van het Rijk gevraagd.

In het plan staat hoe een nieuw vervoersnetwerk in Utrecht eruit moet gaan zien: een nieuwe ov-ring rond de stad met knooppunten waar een betere verbinding tussen fiets en ov of auto en ov komt. Ook beschrijft het plan hoe de bouw van 120.000 nieuwe woningen en de economische ontwikkeling hand in hand moet gaan met maatregelen die de bereikbaarheid van de regio Utrecht verbeteren. Daarbij is het belangrijk dat Utrecht prettig blijft om te wonen, werken en bezoeken. Het nieuwe netwerk moet in 2040 klaar zijn.

Hoofdlijnen plan

In het plan zijn drie lijnen uitgezet:

  1. Op korte termijn wil Utrecht fietspaden, ov en wegen in stad en regio slimmer benutten door nieuwe mobiliteitsdiensten, deelconcepten voor vervoermiddelen en slim datagebruik. Vanaf 2018 wordt gewerkt aan het verder verdichten van wonen en werken bij bestaande ov-knooppunten. Ook worden nieuwe mobiliteitsdiensten ontwikkeld. Hier geldt: hoe dichter bij de stad, hoe meer fiets en ov worden gestimuleerd. Verder is het nodig dat er minimaal 14.000 extra spitsmijdingen in de periode 2019-2023 komen als gevolg van het stimuleren van ander gedrag en het gebruik van ander vervoer.
     
  2. Keuzes maken voor nieuwe woningbouwlocaties èn voor het ov-netwerk om gezond te kunnen groeien. Bijvoorbeeld door uitbreiding van ov langs het bestaande netwerk; een nieuwe ring van ov rondom de stad Utrecht met nieuwe of bestaande knooppunten die worden uitgebreid of een verder van de stad afliggend regionaal netwerk. Bij de keuze voor het ringmodel kan Utrecht op termijn een tweede intercitystation krijgen om de druk van Utrecht Centraal op te vangen en reizigers slimmer van A naar B te brengen. Op dit moment reizen de meeste studenten en werknemers die naar het groeiende Utrecht Science Park (USP) willen via Utrecht Centraal en vervolgens door de stad terwijl zij grotendeels van buiten de stad komen en het USP, waar dagelijks 45.000 mensen naartoe reizen, ook aan de rand van de stad ligt. Zie onderstaande afbeeldingen ter verduidelijking.
     
  3. Onderzoek of Utrecht kan blijven functioneren als nationaal knooppunt. Daarvoor wordt het effect van de maatregelen (uit 1 en 2) gemeten en bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn voor weg en spoor. Op basis van de huidige groeicijfers is uitbreiding nodig voor alle vervoersmodaliteiten: lopen, fiets, ov en auto. Hier wordt ook gekeken naar doorontwikkeling van de toplocaties voor wonen en werken in de regio en naar de ontwikkelingen in de Metropoolregio’s Amsterdam, Rotterdam-Den Haag en Eindhoven.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen