Terugblik informatiebijeenkomsten april onderzoek OV

28-06-2024 92 keer bekeken

In april vond een drietal informatiebijeenkomsten plaats over het grote OV-onderzoek voor de regio Utrecht. De bijeenkomsten werden door zo’n 100 geïnteresseerden bezocht. Dit waren inwoners van Utrecht en Nieuwegein, enkele raden- en statenleden en vertegenwoordigers van belangengroepen.

Zo ook door Clarion Wegerif van de Fietsersbond Nieuwegein. Clarion bezocht de informatieavond in Galecop in Nieuwegein. “Ik wilde graag weten wat de impact is van nieuwe tramlijnen op de fietsroutes van en naar Nieuwegein”, aldus Clarion. Ze ziet kansen voor extra fietsverbindingen naast nieuwe trambruggen. “Ook zou ik het wenselijk vinden dat bussen die nu nog over de toekomstige doorfietsroute rijden (Utrechtsestraatweg in Nieuwegein), te verplaatsen. Want die combinatie is niet fijn.” Clarion maakt zich hard voor een betere fietsinfrastructuur. “Het fietsgebruik zal de komende jaren alleen maar stijgen. Daarom lijkt het mij goed om bij het verbeteren van de OV-infrastructuur, ook te kijken naar hoe mensen zich nog fijner per fiets kunnen verplaatsen. Clarion besluit dat het prettig is dat informatiebijeenkomsten als deze worden georganiseerd. “De informatie uit de onderzoeksrapporten wordt op een fijne manier gepresenteerd. En je kunt rechtstreeks je vragen stellen en je opmerkingen meegeven.”

Overige veel gehoorde vragen en/of opmerkingen hadden betrekking op de capaciteit van het huidige OV, de overstapkwaliteit (oftewel houd overstappen zo eenvoudig mogelijk), zorgen over langere loopafstanden naar OV-haltes en het behoud van buslijnen.


Wat is er gepresenteerd?
In het onderzoek naar een betere bereikbaarheid van de regio Utrecht kijken we stap voor stap wat de beste oplossingen zijn. Medewerkers van Rijk, provincie en gemeenten gaven informatie over de eerste effecten per mogelijke oplossing. Denk hierbij aan de mogelijke impact op de omgeving bij de aanleg van een nieuwe OV-lijn. Maar ook welke kansen en gevolgen heeft een mogelijke nieuwe lijn voor OV-reizigers? Wat is de invloed ervan op het autoverkeer? Maar ook, hoe verandert de bereikbaarheid van woon- & werkgebieden? En wat is het (te verwachten) effect op de (woon)omgeving bij de aanleg en tijdens het rijden van de lijn, zoals geluidsoverlast?

Wil je deze informatie nalezen? Dat kan. Er is een samenvatting van gemaakt. Of bekijk de panelen van de informatiebijeenkomsten. 

 

OV-onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door U Ned, een samenwerking van Rijk, provincie en gemeenten. Wil je weten waarom we dit onderzoek doen? Bezoek dan de speciale pagina op de website van U Ned over de MIRT Verkenning OV en Wonen regio Utrecht.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen