Goedopweg gaat door

21-12-2023 582 keer bekeken

Goedopweg zet in op gedragsverandering. “En dat vraagt een lange adem”, aldus Esther de Lange, Programmamanager van Goedopweg. “Ik ben erg blij met de nieuwe afspraak om tot 2030 onze inzet voort te zetten.”

Met vernieuwende en praktische oplossingen helpt Goedopweg bedrijven en organisaties met hun mobiliteit, op een zo duurzaam mogelijke manier. Met als doel de drukke regio’s Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar én leefbaar te houden. 

Goedopweg stimuleert anders en duurzaam reizen. “Eigenlijk alles wat niet de klassieke fossiele auto is.” Goedopweg richt zich daarbij op het gedrag van mensen. “We willen dat, waar het kan, mensen wat vaker de auto laten staan en gebruik maken van openbaar vervoer en/of fiets. Of wandelend ergens naar toe gaan. En door bijvoorbeeld regelmatig thuis te werken.” Volgens Esther is deze verandering van gedrag hard nodig. “Er komen steeds meer woningen en banen bij in de regio’s Utrecht en Amersfoort. Daarmee groeit ook de noodzaak en behoefte aan reizen. Maar dat past niet als we met z’n allen de auto in stappen. Het past ook niet bij een duurzame en leefbare omgeving.”

De juiste taal spreken
Goedopweg heeft daarom veel contact met bedrijven in de regio. “We weten precies hoeveel bedrijven er zijn en met wie we in contact zijn en met wie niet. Als overheidsorganisatie is het soms lastig ‘binnenkomen’. We spreken minder goed de taal van het bedrijfsleven. Daarom hebben we een aantal mensen in het team die dat wel kunnen. Uiteindelijk willen we zo veel mogelijk bedrijven stimuleren om hun mobiliteitsbeleid te verduurzamen.”

Stimulans
Maar er is meer ambitie. “Zeker. In de nieuwe plannen richten we onze pijlen ook op de inwoner. Dat doen we onder andere door goed inzichtelijk te hebben waar voor langere tijd verkeershinder is. Het ervaren van verkeershinder, is voor inwoners een enorme stimulans anders te reizen. Een gedeelte van een weg is afgesloten en maakt het moeilijker om een wijk in of uit te komen. Mensen zijn altijd op zoek hoe ze het snelst ‘van a naar b’ kunnen komen. Op een dergelijk moment is Goedopweg zichtbaar met een campagne of het aanbieden van deelmobiliteit op die plek. Soms krijgen mensen een tegoed om deelmobiliteit uit te proberen.”

Uit de bubbel
Kansen ziet Esther in het nog beter begrijpen van mensen. “Met elkaar zitten we nog teveel in onze hoog opgeleide bubbel. We sluiten niet automatisch aan bij de diverse bevolkingsgroepen. Daar moeten we meer moeite voor gaan doen, zodat we ons nog beter kunnen verplaatsen in de barrières die mensen ervaren bij reizen.”
Kansen zijn er volgens Esther ook, bijvoorbeeld als het gaat om de verdere uitrol van deelmobiliteit in onze regio. “In grote steden als Utrecht en Amersfoort wordt deelmobiliteit steeds vanzelfsprekender. We werken er hard aan om dit uit te breiden naar alle gemeenten in onze provincie.”

Genoeg werk aan de winkel voor Goedopweg. “Ik ben trots op onze club mensen. Stuk voor stuk gedreven professionals die ervan overtuigd zijn dat het écht anders kan.”

Ben je na het lezen van dit interview nieuwsgierig naar de plannen van Goedopweg? Je vindt veel informatie op de website www.goedopweg.nl. Eventuele informatie is ook opvraagbaar via info@goedopweg.nl.

Het werk van Goedopweg in cijfers
Goedopweg is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van het ministerie van IenW, provincie Utrecht,  gemeenten Utrecht en Amersfoort en binnenkort ook de U10 (netwerkorganisatie van 16 gemeenten in de regio Utrecht). In 2030 wil Goedopweg 60.000 zogenaamde automijdingen per dag. De teller staat nu op 18.000 automijdingen. Dit brengt in 2030 een CO2-reductie met zich mee van 48 kiloton per jaar. Nu is dat 21 kiloton per jaar.


 

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen