Utrecht en Amersfoort één regio voor visie op gezonde verstedelijking

16-05-2023 1513 keer bekeken

In dit interview neemt Ineke Schartman, werkzaam bij het ministerie BZK (en trekker van het Ontwikkelperspectief), ons mee in de actualiteit en vertelt ze welke inzichten leiden tot één visie op gezonde verstedelijking van regio Utrecht-Amersfoort.

"Vorig jaar is door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aangegeven dat de regio’s U10 en Amersfoort samen één zogenaamd NOVEX-gebied vormen: NOVEX Metropoolregio Utrecht. Dit vanwege de complexiteit en urgentie van de opgave voor verstedelijking, bereikbaarheid en leefbaarheid en de brede randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan groen, recreatie, klimaat en energie. Hierbij hoort een gezamenlijk ontwikkelperspectief", aldus Ineke.

Ineke Schartman, ministerie BZK
Ineke Schartman van het ministerie BZK vertelt over het Ontwikkelperspectief regio Utrecht-Amersfoort

Allereerst: Wat is een NOVEX-gebied? 
"Vorig jaar presenteerde de minister voor VRO (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) de ruimtelijke ordeningsbrief. Daarin herneemt de nationale overheid de regie in het ruimtelijk domein. Zodoende wordt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangescherpt en verloopt de uitvoering ervan via het programma NOVEX. In dat kader zijn 16 NOVEX-gebieden in Nederland aangewezen. In deze gebieden spelen grote opgaven ten aanzien van bijvoorbeeld verstedelijking of landelijk gebied. Hiervoor stellen alle NOVEX gebieden een ontwikkelperspectief, een uitvoeringsagenda en een investeringsagenda op." 

Ik begrijp dat zowel Utrecht als Amersfoort al een eigen ontwikkelperspectief hebben. Hoe gaat dat bij elkaar komen? 
“Utrecht presenteerde in 2020 haar verstedelijkingsperspectief ‘Utrecht Nabij’. Amersfoort maakte het Ontwikkelbeeld ‘Regio Amersfoort Centraal!’. Op basis van ‘Utrecht Nabij’ en ‘Regio Amersfoort Centraal!’ wordt nu een gezamenlijk ontwikkelperspectief opgesteld. Het krijgt naar verwachting de vorm van een compact document, met een gezamenlijk kaartbeeld. Het ontwikkelperspectief gaat geen nieuwe keuzes bevatten, maar wordt wel geactualiseerd op basis van gezamenlijke besluitvorming en aangevuld met nieuwe opgaven die worden beschreven en geagendeerd voor uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe inzichten die zijn voortgekomen uit de gebiedsonderzoeken van de metropoolpoorten en de mobiliteitsstrategie en de intensivering van de aandacht die nodig is voor thema’s als bodem en water sturend, groen en energie. Streven is om dit Ontwikkelperspectief voor de zomer van 2023 gereed te hebben.”

Een flinke klus. Wie is hier mee aan de slag? 
“We werken samen in een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, U10, Regio Amersfoort, provincie en het Rijk. Ook de Waterschappen zijn betrokken. Stedenbouwkundig bureau MUST begeleidt het proces. Dit bureau werkte eerder mee aan het opstellen van de twee afzonderlijke perspectieven.”

Meer informatie
Heb je na het lezen van dit interview vragen en/of wil je in contact komen met één van de werkgroepleden? Dan kun je mailen met Ineke, via Ineke.Schartman@minbzk.nl.
Of lees het NOVEX Ontwikkelperspectief voor de regio Utrecht-Amersfoort. Meer weten over het programma NOVEX van de Rijksoverheid? Lees het via: www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/programma-novex

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen